donderdag, 24. februari 2022 - 13:41

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Woltersum

Vervoersverbod
Foto: MV
Woltersum

In Woltersum (provincie Groningen) is op een biologisch opfoklegpluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 50.000 kippen op het bedrijf door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf ligt het pluimveebedrijf dat op 14 februari vanwege een HPAI besmetting is geruimd. In de 10 kilometer zone liggen 17 pluimveebedrijven. De 10 kilometer beperkingszone van de huidige uitbraak overlapt deels met de andere 10 kilometer zones die voor twee eerdere uitbraken zijn ingesteld en nog steeds van kracht zijn.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Categorie:
Provincie: