maandag, 21. maart 2022 - 9:40

Vastelastenbond pleit voor herinrichting WOZ-wet

woning-geld-hypotheek
Foto: Pixabay/Mediamodifier
Eindhoven

De manier waarop het WOZ-proces is ingestoken, is niet meer van deze tijd stelt consumentenorganisatie de Vastelastenbond. Doordat de WOZ-bepaling sterk verouderd is, dupeert deze wet de burger. De Vastelastenbond wil dat het systeem op de schop gaat en in dienst van de consument komt te staan. Dat is in de huidige vorm absoluut niet het geval, stelt directeur Dirk-Jan Wolfert.

Bezwaartermijn van zes weken niet realistisch

Burgers ontvangen in februari of maart de WOZ-beschikking. In dit document vermeldt de gemeente de hoogte van de WOZ-waarde en het te betalen bedrag aan gemeentelijke belastingen. Wanneer een burger niet akkoord gaat met de hoogte van de WOZ-beschikking, heeft hij zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. Dit tijdspad is beduidend korter dan de periode die de gemeente neemt om op het bezwaar te reageren.

Oneerlijke verdeling

Volgens Wolfert staat de tijdsperiode voor burgers niet in verhouding tot de ruimte die gemeenten nemen om de ingediende bezwaren te reageren: “Het is vreemd dat een burger binnen zes weken bezwaar moet maken, terwijl sommige gemeenten er een jaar over doen voordat zij terugkoppeling geven op een bezwaar. Het is beter om het gelijk te trekken. Geef inwoners binnen zes weken antwoord of gun hen dezelfde tijd om te reageren op de beschikking. Nog beter is het om in de wet op te nemen dat inwoners van de gemeente het gehele jaar bezwaar mogen maken. Bij een betere spreiding van de bezwaren zou dat een werkdrukverlaging teweeg kunnen brengen bij de gemeente.”

Sterk verouderd proces

De directeur van de consumentenorganisatie pleit voor een herinrichting van de wetgeving: “De manier waarop de WOZ-waarde wordt bepaald , is sterk verouderd. De Wet WOZ stamt uit 1994. Het principe van de wet is goed, maar met de techniek en software van nu kan het proces vereenvoudigd en meer gestroomlijnd worden. Burgers kunnen veel eerder geïnformeerd worden over hun WOZ-beschikking.”

Kostenspreiding

Ook het bepalen – en betalen – van het termijnbedrag is niet meer van deze tijd en moet op de schop, stelt Wolfert: “We krijgen veel klachten binnen van consumenten die moeite hebben met de termijnbedragen die gemeenten hanteren. Nu moeten burgers in acht termijnen betalen, terwijl dat bedrag ook in twaalf termijnen zou kunnen. Als je in januari al weet wat het bedrag is, kun je in die maand al de eerste incasso sturen. Zo verspreid je de kosten beter en dat komt zeker burgers met een kleine beurs ten goede.”

Transparantie

Wanneer het om waardebepaling en transparantie gaat, laten gemeenten nu steken vallen, stelt Wolfert: “Het zou voor burgers prettiger zijn als ze nog meer inzicht krijgen in de waardebepaling van de gemeente. Nu mist er vaak een onderbouwing van de WOZ-waarde en dat is jammer. Als je een rapport toevoegt en de burger meeneemt in de besluitvorming ben je transparanter. We zouden graag zien dat elke gemeente standaard en uit eigen beweging het taxatieverslag inzichtelijk maakt.”

Meer draagvlak gemeentelijk beleid

Gemeenten moeten volgens de Vastelastenbond de burger meer op de hoogte houden van de bepaling van de WOZ, zodat er meer draagvlak ontstaat voor gemeentelijk beleid: “Waarom wordt er meer belasting geheven en wat gebeurt er precies met het geld? Welke investeringen zijn er precies gedaan? Het zou gemeenten sieren als ze opener zouden zijn over de reden van een belastingverhoging.”

WOZ-waardeloket

Wolfert raadt burgers die twijfelen over de hoogte van hun WOZ-waardebepaling aan middels een aantal stappen zelf de WOZ bepaling te controleren alvorens bezwaar te maken. De eerste stap is kijken of de juiste objectkenmerken zijn gebruikt, dan het taxatierapport op te vragen en vergelijking te maken op het WOZ-waarde loket met vergelijkbare woningen.

Wetswijziging noodzaak

De directeur van de consumentenorganisatie pleit voor een aanpassing van de wet: “Een goed begin zou zijn dat het ministerie van financiën een wetsvoorstel indient bij de ministerraad zodat de Tweede kamer en de Eerste kamer zich hierover kunnen buigen. De kloof tussen burger en overheid is groot. Een wetswijziging is een mooie manier om de kloof tussen burger en gemeente te slechten.”

Categorie:
Provincie: