vrijdag, 1. april 2022 - 15:49 Update: 01-04-2022 15:54

Tijdelijke wet verbetert cyberonderzoek inlichtingendiensten

computer-schermen-toetsenbord-callcenter
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De ministers Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Kajsa Ollongren van Defensie hebben vrijdag 1 april een voorstel voor een tijdelijke wet ter consultatie openbaar gemaakt. 'Deze tijdelijke wet stelt de AIVD en MIVD in staat hun bestaande bevoegdheden effectiever en sneller in te zetten tegen cyberdreigingen, binnen een dekkend toezichtstelsel', zo laten de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie vrijdagmiddag weten.

Digitale aanvallen door Rusland en China

'Bepaalde landen zoals Rusland en China voeren digitale aanvallen uit op Nederland en Nederlandse belangen om te spioneren, te beïnvloeden of te saboteren. Deze landen worden steeds actiever met hun aanvallen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het stelen van gevoelige informatie of het saboteren van vitale infrastructuur', aldus de ministeries. 

Wisselen van positie

Dit soort landen maakt voor hun cyberaanvallen gebruik van digitale infrastructuur, verspreid over de hele wereld. Zij wisselen hierbij voortdurend van positie. Deze cyberdreiging vereist een snelle en effectieve inzet van bestaande bevoegdheden en een dekkend waarborgenstelsel dat past bij de benodigde snelheid. Dit is noodzakelijk om voldoende zicht te houden op de dreiging afkomstig van deze landen.

Tijdelijke wet

Met de tijdelijke wet kunnen de diensten effectiever en sneller invulling geven aan bevoegdheden zoals onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (bulkinterceptie) en het verkennen en binnendringen van geautomatiseerde netwerken (hacken).

Bindend toezicht tijdens en na de inzet van een bevoegdheid

Dit vraagt om adequaat toezicht dat past bij het dynamisch karakter van de cyberaanpak. Het voorstel voorziet hierin en regelt voor enkele bevoegdheden een verschuiving in het stelsel van toezicht, van bindende toetsing vooraf naar bindend toezicht tijdens en na de inzet van een bevoegdheid.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: