maandag, 4. april 2022 - 16:13 Update: 04-04-2022 16:17

VVD-veteraan Blok wordt nationaal coördinator voor sancties tegen Rusland

Poetin
Foto: RT
Den Haag

Oud-minister en VVD-veteraan Stef Blok wordt de nationaal coördinator die ervoor moet zorgen dat de sancties tegen Rusland beter worden uitgevoerd. Dat maakt het kabinet maandagmiddag bekend.

Het kabinet besloot vrijdag om met ingang van 4 april een Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving (NCSH) te benoemen. Het doel is om hiermee de naleving en handhaving van sancties verder te verstevigen. De Nationaal Coördinator stuurt een Rijksbrede taakgroep aan. Deze taakgroep staat onder leiding van een projectdirecteur, en alle relevante departementen en uitvoeringsinstanties nemen eraan deel.

Belangrijke punten van aandacht voor de Nationaal Coördinator zijn:

-Actieve opsporing van, en handhaving van sancties tegen de belangrijkste Russische personen en entiteiten die op de sanctielijst staan (top 200).
-Toezicht en de handhaving van sancties verbeteren op terreinen waar dit nog niet is geregeld. Onder andere voor vastgoed, kunst en erfgoed, het eigendom van bedrijven en niet-financiële dienstverlening.
-Knelpunten oplossen in de naleving en handhaving van sancties. Bijvoorbeeld op het gebied van informatie-uitwisseling tussen instanties.

-Stroomlijnen van de coördinatie tussen departementen en betrokken instellingen, en de communicatie met bedrijven en belanghebbenden in de samenleving verbeteren.

Huidige sancties tegen Rusland

In samenwerking met de Europese Unie heeft Nederland al een lijst met sancties tegen Rusland ingesteld.

Categorie:
Provincie: