dinsdag, 5. april 2022 - 16:02 Update: 05-04-2022 17:40

'Fundamentele veranderingen nodig bij Landelijke Eenheid politie'

politie-agenten-motor
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

De Landelijke Eenheid van de politie verdient fundamentele aanpassingen. Alleen zo kunnen de bijna 6.000 medewerkers op een veilige en professionele wijze hun werk blijven doen. De snel veranderende criminaliteit en de manier waarop die moet worden bestreden, maakt de noodzaak tot verandering extra urgent.

Meerdere agenten bij controleactie

Dat stellen korpsleiding en leiding van de Landelijke Eenheid (LE) in hun reactie op de vandaag gepresenteerde tussenrapportage van de commissie Schneiders, die in opdracht van minister Yesilgöz-Zegerius van J&V is opgesteld. Zij herkennen zich in de conclusies over de noodzaak van aanpassingen aan de organisatie van de eenheid en haar plek in het politiebestel, maar ook op het gebied van onder meer cultuur en leiderschap. De komende maanden bekijken de commissie en de politie samen welke concrete aanpassingen nodig zijn.

Problemen

De Landelijke Eenheid boekte de afgelopen jaren talloze aansprekende operationele successen, maar een reeks signalen, incidenten en onderzoeken maakte duidelijk dat de eenheid ook met structurele problemen kampt. Onder meer op het gebied van leiderschap en cultuur. Op meerdere plekken in de eenheid voelen medewerkers zich onvoldoende gehoord of gesteund en soms zelfs ronduit onveilig. In combinatie met een forse uitbreiding van het takenpakket, soms gebrekkige onderlinge samenwerking en het ontbreken van gezamenlijke doelstellingen leidt dit ertoe dat het prestatievermogen van de eenheid onder druk staat.

Heroriëntatie

Hoewel de korps- en eenheidsleiding ingrepen en verbeteringen doorvoerden, werd in toenemende mate duidelijk dat de problemen bij de Landelijke Eenheid direct verband houden met de manier waarop de eenheid is georganiseerd en is ingebed in het politiebestel. Vorig jaar kreeg de Commissie Schneiders daarom de opdracht om een heroriëntatie uit te voeren naar de inrichting van de eenheid en haar positionering binnen het politiebestel.

Tussenrapportage

Vooruitlopend op de definitieve rapportage, die nog voor de zomer verschijnt, presenteerde de commissie vandaag een tussenrapportage. Met de uitkomsten kan de politie direct aan de slag. 'En dat gaan we ook doen', zegt korpschef Henk van Essen. 'Of eigenlijk: daar gaan we mee door. Door het opvolgen van dit tussenadvies worden de reeds ingezette verbeteringen bij de LE voortgezet, verbreed en versterkt. Maar de tijd van stutten, is voorbij.'

Karakter

Volgens de nieuwe politiechef van de Landelijke Eenheid (LE), Oscar Dros, vraagt het unieke karakter van de eenheid om een unieke organisatie. 'De Landelijke Eenheid is geen regionale eenheid en kan ook niet zo worden aangestuurd en ondersteund. Ons takenpakket is wezenlijk anders. En de standaard bedrijfsvoering bij de politie biedt onvoldoende ondersteuning aan de specialisten die bij de LE de meest uiteenlopende werkzaamheden verrichten. Bij de vorming van de Nationale Politie is daarmee onvoldoende rekening gehouden.'

Opnieuw naar taken LE kijken

Volgens de Commissie Schneiders moet opnieuw naar de taken van de LE worden gekeken. Daarnaast is behoefte aan meer samenhang tussen alle onderdelen van de eenheid. Politiechef Dros sluit zich daarbij aan: 'De LE is een vergaarbak voor een veelheid aan taken en mensen. Dat mag allemaal wel wat logischer worden geclusterd en geordend en met een gezamenlijke visie als uitgangspunt.'

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: