dinsdag, 10. mei 2022 - 20:08 Update: 10-05-2022 20:14

Meer samenwerking politie Nederland en Marokko in strijd tegen criminaliteit en terreur

agenten-donker-verlichting
Rabat/Marokko/Den Haag

De politie in Nederland en Marokko gaan nauwer samenwerken bij de bestrijding van internationale criminaliteit en terrorisme. 'De overeenkomst hiervoor is dinsdag 10 mei in Rabat getekend door korpschef Henk van Essen en directeur generaal Abdellatif Hammouchi', zo meldt de politie dinsdag.

Criminaliteit steeds internationaler

Georganiseerde criminaliteit wordt steeds internationaler en complexer. Het heeft effect op burgers in beide landen. Te denken valt aan de doorvoer van drugs, mensenhandel, cybercrime, ondermijning en labs voor synthetische drugs.

Uitwisseling informatie, kennis en ervaringen

Door de getekende overeenkomst worden de al bestaande banden verder versterkt. Het draait hierbij onder meer om het uitwisselen van meer informatie, kennis en ervaringen. Hierdoor verstevigen de korpsen elkaars informatiepositie, zodat effectievere acties zijn te ondernemen om georganiseerde criminaliteit in beide landen een halt toe te roepen.

Crimineel geld achterhalen

Marokko is voor de Nederlandse politie een belangrijke internationale partner. Veel geld dat criminelen verdienen, stallen ze in het buitenland, onder meer in Marokko. Om in Nederland bijvoorbeeld drugshandel aan te pakken, moet de politie dat criminele geld achterhalen. Op die manier zijn de handelaren te vervolgen én kan het geld dat zij met hun criminele zaken hebben verdiend, in beslag worden genomen. Wat de Marokkaanse politie een extra belangrijke partner maakt, is haar kennis over het bestrijden van terrorisme/radicalisering, verdovende middelen en internationaal georganiseerde criminaliteit.

Internationale samenwerking in de lift

Korpschef Henk van Essen benadrukt dat internationale grensoverschrijdende criminaliteit toeneemt. ’Het vraagt van ons om slimmer en gestructureerder met buitenlandse partners samen te werken. Marokko en Nederland delen een groot operationeel belang. Alleen door samen te werken kunnen we de georganiseerde criminaliteit beter bestrijden en dienen we de veiligheid van de burgers in beide landen.’

Geïnvesteerd in internationale politiesamenwerking 

Vanuit het groeiende belang van internationale politiesamenwerking heeft de Nederlandse politie hier de laatste tijd veel op geïnvesteerd. Zo zijn de afgelopen jaren de banden met verschillende landen, waaronder Dubai en landen in Zuid-Amerika, aangehaald.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: