donderdag, 19. mei 2022 - 17:51

Vogelgriep vastgesteld op kleinschalige houderij in Boskoop

Vervoersverbod
Foto: MV
Boskoop

In Boskoop is op een kleinschalige houderij vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. De circa 300 risicovogels op de locatie worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd. Het gaat om kippen, eenden, fazanten en kwartels.

In de 3 kilometerzone rondom de besmette locatie liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone liggen 5 pluimveebedrijven; voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Categorie:
Provincie: