dinsdag, 12. juli 2022 - 16:51 Update: 12-07-2022 16:59

Eerste Kamer stemt in met handelsovereenkomst EU-Canada (CETA)

Zeehaven
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Dinsdag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ter goedkeuring van het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada, beter bekend als CETA. 'De Kamer keurde het handelsverdrag in een hoofdelijke stemming goed met 40 stemmen voor (OSF, PvdA, D66, ChristenUnie, CDA, VVD en 50PLUS) en 35 stemmen tegen (Fractie-Nanninga, GroenLinks, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP, FVD en Fractie-Frentrop)', zo meldt de lamer dinsdag.

Moties verworpen

De hoofdelijke stemming vond plaats op verzoek van de fractie van PVV. De Eerste Kamer ging ook akkoord met het wetsvoorstel ter goedkeuring van de strategische partnerschapsovereenkomst (SPA) tussen de Europese Unie en Canada. De Eerste Kamer stemde ook over twee tijdens het debat ingediende moties. Beide moties zijn verworpen.

CETA aanvaard

CETA moet handelsbelemmeringen wegnemen, zoals invoertarieven en douanerechten op 98% van producten en op alle industriële goederen. Ook voorziet het in het vaststellen van oorsprongsregels, versterking van de toegang tot de dienstensectoren, en het openstellen van de markt voor aanbestedingen. Verder beschermt het verdrag intellectueel eigendom. 

Investeringsbescherming

Daarnaast zijn afspraken opgenomen over duurzaamheid, transparantie, samenwerking op regelgevingsgebied en wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties. CETA regelt naast handel ook investeringsbescherming door middel van investeringsgerecht (Investment Court System, afgekort ICS) voor geschillenbeslechting. ICS vervangt het eerder voorgestelde ISDS (Investor-state dispute settlement ). Het gedeelte van CETA dat onder de EU-bevoegdheid valt, is sinds 21 september 2017 in werking.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):