woensdag, 24. augustus 2022 - 16:07 Update: 24-08-2022 16:42

RvS: instemming met gaswinning Groningen voor 2021-2022 mocht

Gaswinning in Groningen
Foto: Copyright FBF Frank van den Berg
Den Haag

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat mocht instemmen met de winning van 4,5 miljard kubieke meter gas uit het Groningenveld voor het jaar 2021-2022. Dat blijkt woensdag uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag naar aanleiding van bezwaren van de Groninger Bodem Beweging en enkele inwoners van de provincie Groningen.

'Na afweging van alle betrokken belangen'

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de staatssecretaris na afweging van alle betrokken belangen “redelijkerwijs het winningsniveau heeft kunnen vaststellen op het niveau dat nodig is voor de leveringszekerheid.”

Tussentijds verhoogd

In 2018 besloot het kabinet dat de gaswinning in Groningen wordt beëindigd vanwege de veiligheid van de inwoners van de provincie Groningen. Daarom wordt de gaswinning in het Groningenveld afgebouwd. Aanvankelijk was de gasproductie voor het jaar 2021-2022 vastgesteld op 3,9 miljard kubieke meter gas. In april is dit vanwege enkele tegenvallers verhoogd naar 4,5 miljard.

Veiligheid en schadeafhandeling

De staatssecretaris heeft de aardbevingsrisico’s door de gaswinning beoordeeld aan de hand van risicoanalyses van TNO en adviezen van onder meer het Staatstoezicht op de Mijnen. Over een aantal uitgangspunten in de risicoanalyses is geen wetenschappelijke overeenstemming. Die uitgangspunten hebben gevolgen voor het aantal gebouwen dat niet aan de veiligheidsnorm voldoet en (mogelijk) moet worden versterkt. 

Voldoende rekening gehouden met kritiek op uitgangspunten

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatssecretaris voldoende rekening gehouden met de kritiek op deze uitgangspunten. Alle gebouwen die (mogelijk) niet aan de veiligheidsnorm voldoen, staan in het versterkingsprogramma. Het versterkingsprogramma schiet in bepaalde gevallen tekort. Dat heeft geleid tot schrijnende situaties. 

Tempo versterking gebouwen niet traag

In zijn algemeenheid is het tempo van de versterking van de gebouwen echter niet zo traag dat de staatssecretaris daarom niet zou mogen instemmen met de winning van 4,5 miljard kubieke meter gas. De meerderheid van de schadevergoedingsverzoeken over fysieke schade aan gebouwen wordt binnen de streeftermijn van een half jaar afgehandeld. Dat dit niet in alle gevallen lukt, maakt nog niet dat de schadeafhandeling zo traag verloopt dat de staatssecretaris daarom tot een ander besluit had moeten komen over het niveau van gaswinning.

Beëindigen van de gaswinning

De Afdeling bestuursrechtspraak is verder van oordeel dat de staatssecretaris binnen de beperkingen van de leveringszekerheid alle redelijkerwijs te nemen maatregelen neemt om de gaswinning zo snel mogelijk te beëindigen. Er zijn tegenvallers, in het bijzonder de vertraging bij de oplevering van de stikstofinstallatie in Zuidbroek. 

Inspanning staatssecretaris

Maar dit betekent niet dat de staatssecretaris zich onvoldoende inzet om de gaswinning te beëindigen. De staatssecretaris heeft zich ingespannen om de extra gaswinning in het gasjaar 2021-2022 zo beperkt mogelijk te houden. De afbouw van de gaswinning is de afgelopen jaren sneller verlopen dan eerder verwacht. Sluiting van het Groningenveld in 2023 is volgens de staatsecretaris nog steeds binnen bereik.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: