woensdag, 31. augustus 2022 - 11:37

Aanvullend onderzoek OvV bevestigt oorzaak mortierongeval Mali

Mortier
Foto: Archief min. Defensie
Den Haag

Het aanvullend onderzoek dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) vanaf 13 januari 2022 heeft gedaan naar het mortierongeval in Mali, bevestigt de eerder (in 2017) door de OvV vastgestelde oorzaak. De vroegtijdige explosie is gebeurd door koperazide kristalvorming in de ontsteker van de mortiergranaat. De OvV heeft vandaag het rapport van het extra onderzoek gepubliceerd.

De kristalvorming kon ontstaan door een chemische reactie waar de manier van opslag van de munitie in Mali aan heeft bijgedragen. Tijdens het onderzoek in 2017 bleek volgens de OvV dat de aanschaf, het beheer en gebruik van munitie door Defensie, niet op orde waren.

Het mortierongeval gebeurde op 6 juli 2016. Hierbij kwamen sergeant eerste klasse Henry Hoving en korporaal der eerste klasse Kevin Roggeveld om het leven. Een derde militair heeft toen blijvend letsel opgelopen.

Naar aanleiding van vragen van het radioprogramma Argos en in het kader van zijn eigen kwaliteitsbewaking hechtte de OvV er belang aan na te gaan of er relevante nieuwe feiten zijn. De OvV heeft vervolgens het vervolg feitenonderzoek opgevraagd, dat de Koninklijke Marechaussee in opdracht van het Openbaar Ministerie in 2021 heeft opgesteld.

Verbetering veiligheid

Minister Kajsa Ollongren onderschrijft de conclusies van de OvV over de oorzaak van dit ongeval. "Het onderzoek van de OvV naar dit tragische ongeval is van groot belang”, benadrukt de minister. “Het draagt bij aan het verbeteren van de veiligheid bij Defensie. Wij moeten blijven leren en Defensie moet blijven werken aan het verbeteren van de veiligheid.”

Defensie gebruikt de bevindingen van de OvV dus ook voor het zo veilig mogelijk ontmantelen van de restpartij mortiergranaten die op diverse locaties ligt opgeslagen. Defensie houdt daarbij rekening met alle geconstateerde gebreken.

Het onschadelijk maken van deze mortiergranaten is nog niet gestart. In april 2021 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie de voorbereiding daarvoor stilgelegd. De inspectie constateerde toen dat de voorgestelde werkzaamheden de veiligheid van het personeel in gevaar zou brengen. Nu worden de verschillende mogelijkheden voor het onschadelijk maken bestudeerd. Er wordt voor elke mogelijkheid een risicoanalyse gemaakt.

Staatssecretaris Christophe van der Maat zal voor het commissiedebat veiligheid en integriteit van 20 oktober de Kamer in een brief informeren over de status van het onschadelijk maken.

Categorie:
Provincie: