donderdag, 8. september 2022 - 9:12 Update: 08-09-2022 11:44

Kabinet lanceert Landelijk actieplan voor 60.000 extra studentenwoningen in 2030

student-deurbel-huurwoning
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Om het tekort aan studentenhuisvesting in Nederland te verkleinen presenteert het kabinet samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, particuliere beleggers en studenten vandaag het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties donderdag.

60.000 studentenwoningen erbij in 8 jaar

Met dit actieplan willen de partijen tot een uitbreiding van 60.000 betaalbare studentenwoningen over een periode van 8 jaar komen. Naast het bouwen van extra betaalbare studentenwoningen wordt er ook ingezet op nieuwe sturingsmogelijkheden om meer grip te krijgen op de instroom van internationale studenten. 

'Betaalbaar'

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: ‘Iedere student moet de mogelijkheid krijgen om op kamers te kunnen gaan. Het is een bijzonder moment om het ouderlijk huis te verlaten en de stap naar zelfstandigheid te zetten. Maar voor velen is het simpelweg ook een noodzakelijke voorwaarde als je een studie in een stad ver van je huis wilt gaan volgen. Om deze keuze te kunnen maken is er voldoende studentenhuisvesting nodig. Daarom slaan we de handen ineen met verschillende partijen om 60.000 extra betaalbare studentenwoningen de komende 8 jaar te gaan bouwen.’

'Rust en ruimte op studentenkamer'

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: ‘Dat er iets moet gebeuren aan het kamertekort, staat voor mij vast. Het kost studenten veel tijd, stress en energie om een kamer te bemachtigen, als het al lukt of ze besluiten om toch thuis te blijven wonen. Terwijl een studentenkamer zo belangrijk is. Daar vind je de rust en ruimte om te ontdekken wie je bent én wat je met je leven wilt doen. Elke student verdient zo’n plek. Met dit actieplan kunnen we samenwerken om de grote uitdagingen rond studentenhuisvesting aan te pakken.’

Vergroten van het aanbod 

Het doel is 60.000 studenteneenheden in 8 jaar tijd te realiseren door nieuwbouw en het beter benutten van de bestaande bouw door hospitaverhuur te stimuleren. Ook wordt er ingezet op het versneld bouwen van meer flexwoningen 37.500 in periode 2022-2024.

Afspraken met omliggende gemeenten

Met gemeenten zijn er afspraken gemaakt over het huisvesten van studenten in omliggende gemeenten in de regio en (tijdelijke) huisvesting op de campus. Het kabinet investeert tevens €37 mln via een stimuleringsregeling huisvesting aandachtsgroepen waar ook studentenwoningen uit worden betaald.

Categorie:
Provincie: