donderdag, 6. oktober 2022 - 13:44

Werkplan Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding aangeboden aan Tweede Kamer

Dilan Yeşilgöz-Zegerius
Foto: Mark Beekman
Den Haag

Vandaag heeft de minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yesilgoz-Zegerius, het werkplan van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit plan zet de NCAB zijn taakopvatting uiteen en het is het uitgangspunt voor concrete acties in de strijd tegen antisemitisme, dit blijft onverminderd nodig.

De NCAB wil onder meer het bestraffen van online antisemitisme makkelijker maken. De overheid moet een inhaalslag maken om antisemitisme in de nieuwe mediavormen het hoofd te bieden. Antisemitische uitingen blijven daar te vaak zonder gevolgen, omdat ons stelsel nog te veel is gericht op overtredingen in de fysieke ruimte.

Daarnaast wil de NCAB een stringentere aanpak van antisemitische spreekkoren in de voetbalstadions. Bredere inzet van nieuwe technieken, zoals gezichtsherkenning, een betere registratie van incidenten, het direct stilleggen van wedstrijden en het ondersteunen van de clubs bij de orde in de stadions maken daar onderdeel van uit. Het effect van deze spreekkoren dringt namelijk diep door in het dagelijkse leven van mensen en kinderen op scholen en op de werkvloer.

Een derde prioriteit is een kennismaking met het jodendom. De Holocaust heeft ruim 102.000 Nederlandse Joden het leven gekost. Daardoor zijn er minder Joden die hun cultuur kunnen uitdragen. Onbekend maakt helaas onbemind. Het koesteren en uitdragen van Joods leven heeft daarom een belangrijke rol in het werkplan van de NCAB.

Over de NCAB

De NCAB is gestart op 1 april 2021. Hij brengt expertise op het gebied van antisemitisme(bestrijding) binnen de overheid samen, verbindt overheid en maatschappij in deze strijd en ondersteunt initiatieven op dit vlak in Nederland en Europa.

Dit is het eerste werkplan van de NCAB. Het plan wordt jaarlijks aan de actuele ontwikkelingen aangepast.

Categorie:
Provincie: