donderdag, 6. oktober 2022 - 16:42 Update: 06-10-2022 17:09

Hoger loon voor beveiligers Schiphol

Hogere lonen voor beveiligers Schiphol
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Schiphol

Gesprekken tussen Schiphol, de vakbonden FNV en CNV en beveiligingsbedrijven hebben geresulteerd in een onderhandelingsakkoord over een nieuw sociaal pakket dat op korte termijn structureel de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden op de luchthaven zal verbeteren.

Doel is om meer beveiligers aan te trekken en daarmee bij te dragen aan meer comfort en minder lange wachtrijen voor de passagiers.

Het sociaal pakket zorgt voor een hoger loon, fijnere roosters en betere rustruimtes voor beveiligers op Schiphol. De beveiligers op Schiphol krijgen vanaf november 2,50 euro per uur extra bovenop het bruto Cao-loon. Bij elkaar kunnen de lonen voor beveiligers op Schiphol zo’n 40% stijgen.

Pakket sociale maatregelen 

De objecttoeslag van 2,50 euro per uur komt boven op de Schipholtoeslag van 1,40 euro per uur die loopt tot 1 september 2023. Ook stijgen de lonen per 1 januari op basis van de inflatieafspraak die geldt volgens de CAO Particuliere Beveiliging. Verder komt er voor alle beveiligingsbedrijven een extra toeslag van 35% voor werknemers die tussen 00:00 uur en 5:30 uur starten met hun werk. Deze toeslag geldt voor alle gewerkte uren tot 6:00 uur. Schiphol pleit ervoor dat de extra toeslagen die nu zijn afgesproken structureel worden vastgelegd in de CAO voor de Particuliere Beveiliging.

Fijnere roosters en betere rustruimtes 

Naast het loon worden ook de roosters en rustruimtes van de beveiligers verbeterd. Dat waren twee belangrijke aandachtspunten die naar voren kwamen tijdens gesprekken met beveiligers. Per 2 januari 2023 wordt het aantal tijdstippen per dag waarop een dienst van een beveiliger kan beginnen sterk verminderd. Er komen er maximaal tien per dag. De roosters worden daarmee meer voorspelbaar en overzichtelijker, zodat een betere balans werk-privé ontstaat. De rustruimtes worden met inspraak van de medewerkers al aangepakt. Daar is vanuit Schiphol veel extra budget voor vrijgemaakt. De eerste werkzaamheden zijn al in volle gang en de eerste verbeterde rustruimtes zijn opgeleverd. 

 

Categorie:
Provincie: