vrijdag, 7. oktober 2022 - 9:25 Update: 07-10-2022 9:26

In september in drie van de vier weken oversterfte

kist in crematorium
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In de laatste week van september (week 39, 26 september tot en met 2 oktober 2022) overleden naar schatting 3 100 mensen. Dat zijn er net iets meer dan in de week ervoor (2 969) en meer dan verwacht voor deze periode. In heel september overleden ongeveer 750 meer mensen dan verwacht, er was oversterfte in drie van de vier weken. De sterfte was vooral hoger onder Wlz-zorggebruikers en 65-plussers. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De sterftecijfers van september gaan over vier weken, week 36 tot en met week 39 (5 september tot en met 2 oktober 2022). In elk van deze weken lag het aantal overledenen boven de verwachte sterfte, en in drie van de vier weken buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. In augustus was er in alle weken sprake van oversterfte. Die maand overleden wekelijks gemiddeld bijna 300 mensen meer dan verwacht, in september is dat afgenomen tot 200.

Sterfte in september vooral bij Wlz-zorggebruikers hoger dan verwacht

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, was in week 39 toegenomen ten opzichte van de week ervoor. De sterfte onder de overige bevolking was op basis van de schatting iets toegenomen. Er overleden ongeveer 1 200 Wlz-zorggebruikers en 1 900 mensen van de overige bevolking. Bij beide groepen was dit meer dan verwacht, onder Wlz-zorggebruikers was er sprake van oversterfte.

In heel september overleden 500 meer Wlz-zorggebruikers dan verwacht. In twee van de vier weken van september was er oversterfte. De sterfte onder de overige bevolking was in september ongeveer 300 hoger dan de verwachte sterfte. De sterfte lag hier iedere week binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties.

 

Categorie: