dinsdag, 11. oktober 2022 - 17:57 Update: 11-10-2022 22:12

Ziekenhuizen vrezen dat in 2023 energiekosten met 175% stijgen

scanner-ziekenhuis
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Ziekenhuizen verwachten voor 2023 een stijging van energiekosten - naar voorlopige schatting - met 175% volgens Intrakoop, de grootste inkoopcoöperatie van de zorg in Nederland', zo meldt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dinsdag.

'Nauwelijks mogelijkheden te investeren in personeel'

Door stijgende energiekosten en de inflatie hebben ziekenhuizen nauwelijks nog mogelijkheden te investeren in personeel en komt het verlenen van zorg ernstig onder druk te staan. 'De situatie dreigt voor veel ziekenhuizen echt onhoudbaar te worden', aldus NVZ-voorzitter Ad Melkert.

Begroting VWS

De energiekosten drukken op ongekende wijze op de beschikbare gelden voor de ziekenhuizen. Melkert: 'Binnenkort praat de Kamer over de begroting van VWS. We doen een beroep op de Kamerleden en vragen met klem om ziekenhuizen, revalidatieklinieken en categorale instellingen tegemoet te komen via de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).'

Stapeling van kosten en projecten

Sinds het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne drukken inflatie en energiekosten steeds harder op de budgetten. Melkert: 'In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn stevige ambities opgenomen op het gebied van passende zorg, digitalisering en duurzaamheid, die ondersteunen we. We hebben alleen nauwelijks nog investeringsruimte. Zoals het er nu naar uitziet, dreigt de situatie onhoudbaar te worden. En dat is niet omdat zorginstellingen niet willen.'

Recordhoogte vacatures in de zorg 

De leden van de NVZ werken hard aan afspraken die in het IZA zijn opgenomen over het flexibel opleiden van personeel, goed werkgeverschap, kortom, de sector aantrekkelijk te houden door het werkplezier te vergroten. De verklaring arbeidsmarkt van de NVZ ondersteunt deze acties. Tegelijkertijd heeft het aantal vacatures in de zorg een recordhoogte bereikt. 

Beloning verpleegkundigen

Uit cijfers van het UWV blijkt dat er in het tweede kwartaal 47.100 ziekenhuisvacatures openstaan. Alhoewel er een goede instroom van verpleegkundigen is te zien, is het aantal vacatures 30 procent meer dan vorig jaar en dubbel zoveel als in het voorjaar van 2020.

'Dichten van loonachterstand'

Melkert: 'Zorgprofessionals vormen het hart van de zorgorganisatie en zijn de dragers van de uitvoering van het zorgakkoord. Ik begrijp daarom niet dat het zorgakkoord geen ruimte laat voor het dichten van de loonachterstand van de middengroepen in de ziekenhuizen. Dit ondanks het dringende advies van de SER hierover aan het kabinet. Marktconforme beloning is een randvoorwaarde om medewerkers te kunnen behouden voor de sector. Die extra loonruimte hebben we nu niet. We vragen daarom opnieuw om het advies van de SER op te volgen.'

BDO benchmark

Vandaag verscheen ook de jaarlijkse Benchmark ziekenhuizen van BDO. BDO stelt in het bericht dat ziekenhuizen de stijgende zorgvraag niet meer aankunnen. Het illustreert goed dat ziekenhuizen in stormachtig weer zitten en tegelijkertijd voor meerdere complexe uitdagingen staan.

Categorie:
Provincie: