woensdag, 19. oktober 2022 - 15:00 Update: 19-10-2022 15:25

Regelgeving voor grote bedrijven: duurzaamheid wordt steeds belangrijker

mos-bos-natuur
Foto: Freepik/Wirestock
Amsterdam

Een belangrijk stuurmiddel van publieke instellingen zijn regels en wetten. Dit geldt ook als het aankomt op duurzaamheid. Net als consumenten hebben bedrijven soms een extra duwtje in de rug nodig. Wereldwijd speelt Europa hierin een voortrekkersrol.

Nieuwe regelgeving: CSRD

Als onderdeel van de Green Deal voor grote bedrijven heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in het leven geroepen. Deze geldt voor alle grote bedrijven die onder de wetgeving van de EU vallen of een vestiging hebben binnen een EU-lidstaat. 

Een groot bedrijf is in dit geval gedefinieerd als twee van de drie onderstaande punten van toepassing zijn:

€40 miljoen netto-omzet; 
€20 miljoen op balans; 
250+ medewerkers.

Onder de CSRD vallen veel meer bedrijven dan onder zijn voorganger (de NFDR), zo’n 50.000. Naar verwachting zullen dit in Nederland er ongeveer duizend zijn. Deze bedrijven zitten in allerlei sectoren en moeten meer gedetailleerde informatie gaan aanleveren omtrent duurzaamheid. Over deze informatie moeten zij gaan rapporteren, zij moeten in kaart brengen hoe duurzaamheidskwesties van invloed zijn op hun eigen bedrijf en de impact van het bedrijf op mens en milieu. 

Het doel van de CSRD

Het doel van de CSRD is om vast te stellen hoe bedrijven hun strategieën duurzaam gaan insteken en zullen bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C en de klimaatdoelstellingen van de EU.

Wanneer gaat de regelgeving in?

Strikt genomen moet er gerapporteerd worden over het jaar 2022, uiterlijk eind juli 2023 in je jaarverslag. Echter, wordt het pas gehandhaafd vanaf 1 januari 2026. Het wordt ook verplicht dat er een onafhankelijke derde partij is die de gerapporteerde informatie controleert. 

Over de CSRD dient te worden gerapporteerd in het jaarverslag. Dit betekent dat er tegelijkertijd over financiële en duurzaamheidsinformatie wordt gerapporteerd en dat bedrijven de informatie digitaal beschikbaar moeten stellen in het komende European Single Access Point (ESAP). Deze informatie moet in overeenstemming zijn met de EU-regelgeving.

Dubbele materialiteit

In de CSRD staat het 'dubbele materialiteit' perspectief centraal. Deze stelt dat zowel interne als externe perspectieven in beschouwing worden genomen met betrekking tot het bedrijf, in overeenstemming met de Paris Agreement. 

Intern perspectief gaat over de blootstelling van het bedrijf aan risico's en kansen op het gebied van duurzaamheid. Het externe perspectief gaat over de impact van het bedrijf op maatschappij en milieu.

graphic

graphic

Bon

 

De focus van het rapporteren zal dus liggen op dubbele materialiteit en zou in overeenstemming moeten zijn. Bedrijven moeten rapporteren over strategie en businessmodel, duurzaamheidsdoelstellingen en -indicatoren, alle milieugerelateerde zaken, maatschappelijke overwegingen, governance processen en externe en interne beheersing en risicobeheersing.

Dit is er nodig

Momenteel wordt vaak ESG (Environment, Social en Governance) methodiek toegepast om dergelijke informatie te creëren en over te rapporteren. Dit is echter niet voldoende om aan de CSRD te voldoen. Het probleem is dat deze gegevens uit algemene bronnen komen, vaak op basis van sector gemiddelden. Dit betekent dat wanneer een bedrijf kiest voor een duurzame strategie dit niet wordt meegenomen in de ESG-data. Hierdoor is er behoefte aan bedrijfsspecifieke data. Hedgehog Company kan dit voor bedrijven analyseren.

Categorie:
Provincie: