dinsdag, 8. november 2022 - 9:44 Update: 08-11-2022 9:45

'Het voortbestaan van Tata Steel wordt bedreigd'

foto van tata steel | fbf
Foto: fbf
Velzen

Het voortbestaan van Tata Steel wordt bedreigd. Het wordt hoog tijd dat er concreet aan de slag wordt gegaan met het 'Groen Staal' plan en dat de eerste ‘groene schep’ snel in de grond gaat.

Zolang dat niet gebeurt, blijven de Tata werknemers, ondernemers en omwonenden in de regio in grote onzekerheid en worden de klimaatdoelstellingen voor 2030 onhaalbaar!, aldus vakbond de FNV.

FNV Tata Steel bestuurder Cihan Lacin: ‘De weg vooruit voor Tata Steel IJmuiden, de regio en Nederland is de zo spoedig mogelijke uitvoering van het FNV plan ‘Groen Staal’: de route naar CO2-vrije en schone staalproductie in de IJmond. Indien de huidige kooksfabrieken gedwongen vroegtijdig sluiten, wat nu dreigt, betekent dit uiteindelijk ook de sluiting van Tata Steel en een sociaal drama voor de gehele regio. Een wake-up call voor alle betrokken partijen!’

De afgelopen jaren is er veel gesproken, gedebatteerd én gestreden voor Groen Staal in IJmuiden. Tata Steel, voorheen de Hoogovens, zal versneld moeten verduurzamen om haar bestaansrecht als staalbedrijf overeind te houden. Er is zelfs 24 dagen gestaakt door de staalwerkers van Tata Steel voor een toekomstbestendig strategisch plan: de basis voor het FNV-plan ‘Groen Staal’.

Niet zonder resultaat! September 2021 heeft het staalbedrijf haar eigen plannen overboord gegooid en het plan Groen Staal omarmd. Een mijlpaal voor de werknemers, de omwonenden én milieuorganisaties.

Echter het omarmen van het plan Groen Staal is slechts de eerste stap. Het uitwerken van de transitie naar Groen Staal, met het daarbij horende tijdspad én afspraken met de overheid wat betreft steun en voorwaarden, moeten de basis zijn voor de volgende noodzakelijke fase:…de fase waarin de eerste schep voor Groen Staal daadwerkelijk nu zo snel mogelijk de grond in gaat!

Het uitblijven van afspraken en concrete stappen levert onzekerheid en meer vragen over de toekomst van het staalbedrijf in IJmuiden. Dit, terwijl alle betrokken partijen het eens zijn dat Groen Staal hét toekomstbestendig- en duurzaam plan is voor staal uit IJmuiden.

FNV Metaal Tata Steel roept daarom alle partijen dringend op:

Te erkennen en te onderschrijven dat groen staal maken in IJmuiden het gezamenlijke doel is. De maximale versnelling te zoeken voor de uitgewerkte- en definitieve plannen voor Groen Staal, met daarin een versneld tijdspad voor de ombouw naar Groen Staal. De afspraken met de overheid en de daarbij horende voorwaarden publiek te maken. Met de gemaakte afspraken ook de stap naar een versnelde vergunningsprocedure voor de bouw van de nieuwe Groen Staal fabrieken daadwerkelijk te zetten. Extra maatregelen voor de huidige fabrieken maximaal in te zetten om uitstoot en overlast te beperken tot een minimum, waarbij – zoals ook gesteld in de intentieverklaring tussen Tata Steel en de overheid – méér gedaan dient te worden dan het huidige Roadmap Plus-programma. De gevolgen van de transitie naar Groen Staal voor de werknemers tijdig in kaart te brengen en te ondervangen in een Sociaal Contract met de vakverenigingen.

Categorie:
Provincie: