donderdag, 17. november 2022 - 20:19 Update: 17-11-2022 20:25

Provincie scherpt vergunning Tata Steel aan, aanzienlijk minder uitstoot stikstof

tata-steel-rook-schoorstenen
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
IJmuiden

De provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord scherpen de natuurvergunning aan die in 2016 aan Tata Steel is verleend. 'Dat betekent dat de ruimte van Tata Steel voor de uitstoot van stikstof met ongeveer 8% wordt ingeperkt. Deze ruimte komt ten gunste van de natuur', zo laat de provincie donderdag weten.

Omschakeling naar duurzame productie van groen staal 

'In 2026 wordt de vergunning opnieuw geactualiseerd, nadat de komende periode nieuwe maatregelen zijn genomen om de uitstoot van stikstof fors verder te beperken met ongeveer een kwart van de totale uitstoot. Het staalbedrijf behoudt voldoende stikstofruimte om de komende jaren de omschakeling naar duurzame productie van groen staal mogelijk te maken', aldus de provincie. 

Verzoeken voor aanpassing van vergunningen

Begin 2022 heeft Mobilisation for the Environment bij de provincie drie verzoeken ingediend over vergunningen, die zijn verleend aan Tata Steel. Het eerste verzoek betreft de gehele of gedeeltelijke intrekking van de natuurvergunning, waarvoor de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is gemandateerd. Het tweede en derde verzoek betreffen het actualiseren van de omgevingsvergunning milieu, waarvoor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is gemandateerd. Specifiek betreft het tweede verzoek het aanscherpen van NOx (stikstofoxiden) en SO2 (zwaveldioxide), terwijl het derde verzoek het aanscherpen van de omgevingsvergunning milieu met betrekking tot Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en stof betreft.

Definitieve besluiten genomen

De definitieve besluiten zijn nu genomen, nadat de ontwerpbesluiten van de beide Omgevingsdiensten in juli en augustus ter inzage hebben gelegen en waarop zienswijzen zijn ingediend. Gedeputeerde staten van Noord-Holland onderschrijven de definitieve besluiten van de OD NHN en OD NZKG.

Besluit natuurvergunning: inperking uitstoot stikstof

De natuurvergunning is in 2016 op de juiste gronden verleend en er is geen sprake van strijd met wettelijke voorschriften en overtreding van de Wet natuurbescherming. Wel wordt op een aantal punten de bestaande natuurvergunning 2016 aangescherpt. Door genomen maatregelen bij de kooksfabrieken en de nieuwe oven bij de warmbandwalserij daalt de uitstoot van stikstof. In de aangescherpte natuurvergunning wordt de stikstofruimte ongeveer 8% lager vastgesteld. Deze ruimte komt ten gunste komt van de natuur. 

Pelletfabriek

De verwachting is dat in 2025/2026 de uitstoot van stikstof door de pelletfabriek door verduurzaming door middel van de DeNox-installatie aanzienlijk afneemt. De natuurvergunning zal in 2026 worden geactualiseerd.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):