dinsdag, 22. november 2022 - 15:57 Update: 22-11-2022 16:02

Harbers zet 50 miljoen euro in om veiligheid fietsers te verbeteren

fiets-tassen-man
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zet 50 miljoen euro opzij voor fietsveiligheid. Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dinsdag.

Toename aantal verkeersslachtoffers onder fietsers verwacht

'Recente onderzoeken hebben laten zien dat met name het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers in de komende jaren zal oplopen, mits er geen extra maatregelen worden getroffen', aldus het ministerie. Om de fietsveiligheid gericht te verbeteren, zijn vier focuspunten vastgesteld: ouderen, enkelvoudige ongevallen, sport- en schoolomgevingen, en drukte op het fietspad.

In 10 jaar 10% meer fietskilometers

De afgelopen jaren wordt steeds meer gefietst. Over de periode 2010-2019 nam het aantal fietskilometers met 10% toe. Bovendien zijn meer ouderen gaan fietsen. Deze toenames brengt een stijging van het aantal fietsslachtoffers met zich mee. De Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 voorspelde dat in 2040 het aantal fietsslachtoffers met 80% tot 100% zal zijn toegenomen. Ook het vandaag gepubliceerde SWOV-onderzoek over de halvering van verkeersslachtoffers voorspelt een toename van het aantal fietsongevallen.

'Trend keren'

Minister Harbers: 'Voor de komende jaren wordt een forse toename voorspeld in het aantal fietsslachtoffers. Ik vind het belangrijk om die trend te keren. Fietsen is immers gezond, goedkoop en gemakkelijk. Daarom zet ik nu extra in op de veiligheid van fietsers. Met medeoverheden is afgesproken hiervoor € 50 miljoen beschikbaar te stellen. Samen doen we al veel op verkeersveiligheid, maar met dit bedrag doen we daar een schep bovenop.'

Categorie:
Provincie:
Tag(s):