vrijdag, 25. november 2022 - 22:14

NPO breidt DWDD-onderzoek uit naar gehele publieke omroep

matthijs-van-nieuwkerk-dwdd
Foto: BNNVARA/DWDD
Hilversum

Via Meldpunt Mores.online zijn na de recente berichtgeving over DWDD in de Volkskrant diverse meldingen ontvangen over vergelijkbare gevallen uit de breedte van de publieke omroep. Dit meldt NPO vrijdag.

Breder onderzoek

'De commissie wordt daarom verzocht het onderzoek breder in te stellen en dus niet alleen naar DWDD en BNNVARA. De vertrouwenspersonen van Mores.online blijven beschikbaar voor medewerkers die een melding willen doen over grensoverschrijdend gedrag, ook wanneer alleen hun verhaal kwijt willen of nog andere wensen hebben. Meldpunt Mores heeft zich bereid getoond om als adviseur voor de commissie op te treden', aldus de NPO. 

Actieplan

Om ervoor te zorgen dat er niet hoeft te worden gewacht op de uitkomsten van het onderzoek en er al gewerkt kan worden aan de versterking van de sociale veiligheid binnen de publieke omroep komt er een actieplan. De commissieleden en de adviseurs betrokken bij het actieplan worden binnenkort bekend gemaakt. De uitkomsten van het externe onafhankelijke onderzoek worden in de eerste helft van 2023 verwacht.

Intensievere begeleiding medewerkers 

Centraal hierbij staan de vragen: wat is er op korte termijn en op langere termijn nodig om binnen de publieke omroep effectiever te sturen op gedrag en cultuur zodat er een veiligere werkomgeving komt? Gedacht kan worden aan intensievere begeleiding van medewerkers en presentatoren en het werken met minder kortlopende contracten. De aanbevelingen en/of interventies uit het onderzoek worden hierin meegenomen.

Onafhankelijk extern onderzoek DWDD

De RvB van de NPO heeft in vervolg op haar eerdere verzoek de staatssecretaris voor Cultuur en Media vandaag geïnformeerd over de voorbereidingen voor een onafhankelijk extern onderzoek naar aanleiding van de publicaties in de Volkskrant over het grensoverschrijdend gedrag bij DWDD.

Onafhankelijke commissie

Vanuit de wettelijke sturings- en co├Ârdinatie taak van de NPO is de Raad van Bestuur de formele opdrachtgever van dit onderzoek. Omdat het van groot belang is dat dit onderzoek extern en onafhankelijk wordt uitgevoerd komt er een onafhankelijke commissie. De commissie is de gedelegeerd opdrachtgever van het onderzoek en zal bestaan uit 4 of 5 leden. Daarnaast staan 2 onafhankelijk adviseurs de commissie bij.

Onderzoeksopdracht

De commissie wordt verzocht de uiteindelijke onderzoeksopdracht te formuleren. De RvB van de NPO heeft de commissie de contouren meegegeven voor de onderzoeksvraag die zich op twee onderdelen toespitst, elk met een eigen onderzoeksopdracht, onderzoeksteam en moment van oplevering.

Systemische oorzaken van grensoverschrijdend gedrag

Het eerste onderdeel zou zich moeten toespitsen op de systemische oorzaken van grensoverschrijdend gedrag. Daarbij komen aspecten aan de orde zoals o.a. de competitieve omgeving, gedrag en instelling en het effect van tijdelijke contracten en het werken met freelancers. Belangrijk is wat hiervan voor de toekomst kan worden geleerd. Dit deel van het onderzoek zal dus moeten leiden tot concrete aanbevelingen en/of interventies voor de toekomst.

Welke signalen waren er?

Het tweede deel van het onderzoek moet zich specifiek richten op het grensoverschrijdende gedrag zelf. In welke vorm was er sprake van, welke signalen waren er en wat is er mee gedaan? Met oog voor de betrokkenen die in aanraking zijn gekomen met het grensoverschrijdend gedrag: met voldoende ruimte om gehoord te worden en om recht te doen aan alle belangen van de betrokkenen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):