maandag, 19. december 2022 - 9:21 Update: 19-12-2022 14:51

3 op de 10 Nederlanders tevreden over zichtbaarheid politie in eigen buurt

politie-agenten-motor
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Politie

Van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder zegt minder dan 1 op de 10 dat de politie vaak zichtbaar is in de eigen woonbuurt. Ruim 3 op de 10 zeggen dat ze (zeer) tevreden zijn over de zichtbaarheid van de politie in de buurt. Deze tevredenheid is in de stad groter dan op het platteland. De tevredenheid is het hoogst in de regionale politie-eenheid Amsterdam en het laagst in Zeeland – West-Brabant. Dat meldt het CBS.

De cijfers zijn een nadere analyse van de Veiligheidsmonitor 2021 die afgelopen maart verscheen. Deze monitor is een tweejaarlijkse enquête van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid over onder andere veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, en de waardering van de burger voor de politie. In 2021 namen ruim 173 duizend mensen van 15 jaar of ouder deel aan de enquête. 

In 2021 geeft 9 procent aan de politie vaak in de eigen buurt te zien, 36 procent zegt dat de politie soms zichtbaar is in de buurt. Meer dan de helft zegt de politie zelden (41 procent) of nooit (13 procent) in de eigen woonomgeving te zien. 

3 op de 10 Nederlanders zijn tevreden of zeer tevreden over de zichtbaarheid van de politie in de eigen buurt, 2 op de 10 zijn ontevreden of zeer ontevreden hierover. De anderen zijn niet tevreden en niet ontevreden (36 procent) of hebben geen oordeel over de zichtbaarheid van de politie in de buurt (12 procent).

Zichtbaarheid politie in stad groter dan op platteland

In meer verstedelijkte buurten zeggen relatief meer inwoners dat de politie vaak zichtbaar is in de eigen buurt dan in minder verstedelijkte buurten. De percentages lopen uiteen van 18 in zeer sterk stedelijke buurten (in de grote steden) tot 3 in niet stedelijke buurten (op het platteland).

Ook de tevredenheid over de zichtbaarheid van de politie in de buurt is groter in meer verstedelijkte buurten. Het percentage dat (zeer) tevreden is over de zichtbaarheid van de politie in de buurt verschilt van 38 in zeer sterk stedelijke buurten tot 28 in weinig stedelijke buurten. 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: