donderdag, 22. december 2022 - 13:45

ACM intensiveert toezicht op energietarieven consumenten

Gasmeter
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) intensiveert haar toezicht op de tarieven voor elektriciteit en gas voor kleinverbruikers. De ACM toetst deze tarieven op redelijkheid. Tarieven zijn redelijk als zij gebaseerd zijn op de kosten plus een redelijke marge. Als een tarief niet redelijk is, kan de ACM ingrijpen en zelf een maximumtarief vaststellen.

De ACM heeft de energieleveranciers onlangs een brief gestuurd om gegevens op te vragen over de onderbouwing van hun tarieven voor de ‘modelcontracten’ in de periode van 1 januari tot 1 februari 2023. Leveranciers zijn verplicht deze gegevens met de ACM te delen. Ook worden zij verplicht alle tariefswijzigingen minimaal vier weken voor wijziging aan de ACM te melden. Om het inzicht in de ontwikkelingen in de markt te vergroten publiceert de ACM met ingang van februari 2023 maandelijks een marktmonitor.

De ACM intensiveert haar toezicht om het vertrouwen in de redelijkheid van de tarieven voor elektriciteit en gas te bevorderen. De huidige marktsituatie vraagt daar ook om. In 2023 zal het toezicht worden uitgebreid naar andere contracten dan de ‘modelcontracten’. Uitgangspunt van het toezicht is om consumenten te beschermen tegen onredelijk hoge tarieven.

Meterstand

Vanwege de komst van het prijsplafond per 1 januari 2023 heeft de ACM de leveranciers van gas en elektriciteit gewezen op hun verantwoordelijkheid om de meterstand per 1 januari 2023 op te nemen. Zij moeten consumenten die geen slimme meter hebben of een slimme meter die geen standen doorgeeft vragen hun meterstand per 1 januari 2023 te melden. Alleen dan kunnen de leveranciers op basis van de juiste meterstanden de maatregelen van het prijsplafond verwerken. Dit zorgt ervoor dat zij worden afgerekend op basis van hun werkelijke verbruik. Alleen bij consumenten die hun meterstanden niet tijdig doorgeven, mag de leverancier deze stand schatten.

Modelcontract op alle websites

De ACM heeft de afgelopen periode gecontroleerd of de energieleveranciers op hun website wel het verplichte modelcontract aanboden. De ACM had signalen ontvangen dat niet alle leveranciers dit deden. Inderdaad bleek dat niet alle leveranciers een modelcontract op hun website aanboden, terwijl de wet dit voorschrijft. Dit maakt de onderlinge vergelijking eenvoudiger. De ACM heeft de leveranciers die geen modelcontract aanboden hierop aangesproken. Zij hebben inmiddels een modelcontract op een goed vindbare plaats op hun website staan.

Categorie:
Provincie: