dinsdag, 3. januari 2023 - 17:48 Update: 03-01-2023 17:54

Succesvolle lancering Noors-Nederlandse nanosatellieten

brik-2-satelliet
Foto: Ministerie van Defensie
Den Haag

Dinsdag zijn de Noors-Nederlandse nanosatellieten ‘Birkeland’ en ‘Huygens’ met succes in een baan om de aarde gebracht. Dit meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

Behoud zelfstandige informatiepositie

'Met deze kleine, goedkope satellieten kan een nauwkeurigere locatiecapaciteit worden ontwikkeld voor radars. Hiermee behouden Nederland en Noorwegen hun zelfstandige informatiepositie', aldus het ministerie. Het bedrijf SpaceX voerde de lancering uit vanaf Cape Canaveral Space Force Station in Florida.

Pak melk

De satellieten zijn niet veel groter dan een pak melk. Het betreft een doorontwikkeling van de apparatuur op de BRIK II, de eerste satelliet die vorig jaar met succes werd gelanceerd. Met beide nieuwe satellieten is ook ervaring op te doen in het besturen. Dit kan niet met de BRIK II. De satellieten worden vanuit Noorwegen bestuurd en krijgen taken van Noorse en Nederlandse operators.

Namen

De namen van de nanosatellieten zijn verwijzingen naar de Noorse natuurkundige Kristian Olaf Birkeland en de Nederlandse astronoom Christiaan Huygens. Het systeem vliegt in tandemformatie op zo’n 550 kilometer hoogte in een baan om de aarde, op een onderlinge afstand van 15 a 25 kilometer. Hierdoor kunnen de satellieten tegelijk signalen opnemen en specifieke radarsystemen detecteren en identificeren.

Groeiende dreiging

De groeiende dreiging van staten die andere staten de vrije toegang tot de ruimte ontzeggen, vraagt om weerbare en betaalbare ruimtecapaciteiten. Nederland ontwikkelt die samen met kennisinstituten en internationale partners binnen de NAVO, EU en/of samen met een ander land. Nederland en Noorwegen zijn strategische partners en hebben beide een hoogtechnologische industrie. Dit leidde tot de ontwikkeling en lancering van microsatellieten. Hiermee demonstreren de landen nu hun research en development-capaciteiten.

Nichecapaciteit

De satellieten zijn ontwikkeld binnen het MilSpace2-programma. Dit is een samenwerkingsproject tussen de Nederlandse en Noorse ministeries van Defensie, het Noorse FFI, NanoAvionics en de Nederlandse kennisinstituten NLR en TNO. Het MilSpace2-project zorgt op termijn voor een strategische en operationeel relevante nichecapaciteit. 

‘Strategic Mutual Assistance in Research and Technology’ (SMART), militair gebruik van de ruimte (MilSpace) en wetenschappelijke en technologische samenwerking zijn elementen uit de overeenkomst tussen de Noorse en Nederlandse ministeries van Defensie.

Ruimte cruciaal

Ruimtetoepassingen zijn onmisbaar voor krijgsmachten. Denk aan navigatie, positie-en tijdsbepaling, communicatie, observatie en intelligence, surveillance and reconnaissance. Militaire operaties gebeuren steeds meer op basis van informatiegestuurde netwerken, met daaraan gekoppeld de genoemde functies. Satellieten en/of satellietsystemen zijn daarin een cruciaal onderdeel.  Informatiegestuurd optreden en ontwikkeling van ruimtecapaciteit zijn ook speerpunten in de Defensievisie 2035.

Categorie:
Provincie: