maandag, 9. januari 2023 - 14:17 Update: 10-01-2023 9:36

'Proefexplosies' gepland voor vervolg sloop Middensluis Terneuzen

middensluis-terneuzen
Foto: Gemeente Terneuzen
Terneuzen

Nieuwe Sluis Terneuzen sloopt later dit voorjaar de oostelijke kolkwand van de Middensluis. Dit is nodig om de invaart van de Nieuwe Sluis mogelijk te maken. De wand wordt gesloopt met explosieven.

Proefexplosies

Om dit zorgvuldig voor te bereiden, voeren we op woensdag 11 en dondersag 12 januari 2023 enkele proefploffen uit. Dit zijn kleine explosies met steeds een iets grotere hoeveelheid springstof. Het geluid en de trillingen van de proefploffen kunnen in de omgeving opgemerkt worden. Zowel het scheepvaart- als het wegverkeer ondervinden hinder van de proefploffen. Het uitkijkpunt is op beide dagen afgesloten.  

Voorbereiding plof oostelijke wand

Om de invaart van de Nieuwe Sluis mogelijk te maken, moet de oude Middensluis plaatsmaken. Bij het ploffen van de westelijke kolkwand in maart 2022 ontstond meer hinder in de omgeving dan vooraf verwacht en liep bebouwing in de omgeving schade op. We doen er alles aan om het vervolg van de sloop gecontroleerd te laten verlopen. Het expertteam dat betrokken was bij de evaluatie van de plof van de westelijke wand is aangesloten bij het vervolgplan van de sloop. 

 Verkeersmaatregelen tijdens proefploffen

We voeren vijf proefploffen uit, verdeeld over twee dagen op 11 en 12 januari. De proefploffen vinden steeds plaats tussen 09.00 en 16.00 uur. Het zijn kleine explosies met steeds een iets grotere hoeveelheid springstof. De proefploffen vinden plaats in de oostelijke kolkwand, ter hoogte van het voormalige binnenhoofd van de Middensluis. Tijdens elke proefplof houden we een veiligheidszone van 200 meter rondom de ploflocatie vrij van verkeer en verkeersdeelnemers. 

Scheepvaart

Scheepvaart kan tijdens de proefploffen normaal gebruik blijven maken van de Westsluis. De Oostsluis is beide dagen op een aantal momenten gedurende korte tijd niet toegankelijk. De scheepvaart wordt hierover via de Verkeerscentrale Terneuzen geïnformeerd. Het wegverkeer, fietsers en voetgangers over het sluizencomplex worden voor elke plof gedurende ongeveer een kwartier staande gehouden door verkeersregelaars. Wegverkeer kan eventueel gebruik maken van de Sluiskiltunnel.

Methode en monitoring

Een sluis bouwen, maar ook een sluis slopen lukt niet onopgemerkt. Daarom monitoren we de effecten van onze werkzaamheden nauwkeurig. De proefploffen worden uitgevoerd ter hoogte van het voormalige binnenhoofd in de oostelijke kolkwand zelf, om zo de effecten op de ondergrond te kunnen bepalen. Voorafgaand aan de proefploffen plaatsten we aanvullende trillingsmeters in de nabije omgeving. 

Trillingen omgeving meten

De proefploffen zijn een praktijkproef waarbij we een kleine hoeveelheid springstoffen gebruiken op één locatie. Tijdens iedere proefplof worden de trillingen in de omgeving gemeten. Alleen als deze binnen de normen blijven, volgt een volgende plof met iets meer springstof. De resultaten van de metingen van de proefplof gebruiken we om het ploffen van de oostelijke kolkwand nauwkeurig voor te bereiden. 

Uitkijkpunt dicht

Het openbare uitkijkpunt naast het bouwterrein valt binnen de veiligheidszone die we aanhouden tijdens het ploffen. Uit voorzorg sluiten we daarom de uitkijktoren op 10 januari aan het einde van de dag. Op vrijdag 13 januari in de vroege ochtend is de uitkijkpunt weer toegankelijk voor publiek.

Categorie:
Provincie: