woensdag, 22. februari 2023 - 9:08

Onderzoek: 7 op de 10 jonge slachtoffers melden zich niet bij politie of hulpinstantie

Campagne Slachtofferhulp
Utrecht

Stel je voor: je bent slachtoffer van sextortion of tiktokfraude. Zou je daar melding van doen? Voor veel jongeren is het antwoord ‘nee’, blijkt uit onderzoek van I&O research in opdracht van Slachtofferhulp Nederland. Zo’n 70% van de ondervraagde jonge slachtoffers doet geen melding bij de politie of een andere hulpinstantie.

Ook als anderen het voorval melden, of de politie een voorval zelf ontdekt blijven slachtoffers nog vaak buiten beeld (in 57% van de gevallen) en dus onzichtbaar voor hulp. Slachtoffers die niet in beeld zijn, hebben relatief vaak te maken met online fraude en seksuele misdrijven. Maar bij jongeren gaat het vaker ook om geweld, bedreiging en mishandeling.

Ernstig geweld jonge daders

De laatste tijd gaat er in de media veel aandacht uit naar ernstig geweld gepleegd door jonge daders. Hoewel het totaal aantal jeugdige verdachten dat in aanraking komt met het Openbaar Ministerie al jaren afneemt, is het aantal minderjarigen dat verdacht wordt van een ernstig geweldsdelict juist toegenomen. (Bron: Jaarbeeld Openbaar Ministerie 2020). Bij dit soort ernstige geweldsdelicten zijn ook vaker jonge slachtoffers betrokken, naast directe slachtoffers zijn dit ook vaker jonge omstanders en ooggetuigen, waarvoor de impact ook groot is.

Impact

Jonge slachtoffers hebben wel last van een ingrijpende gebeurtenis blijkt uit het onderzoek. Slachtoffers van 16 tot 34 jaar ervaren specifiek vaker een gevoel van onveiligheid (32%) en/of angstklachten en/of paniekaanvallen (11%) dan oudere slachtoffers.

Rosa Jansen bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland; “Jongeren denken dat melden niets helpt. Dat is wel belangrijk, omdat de meeste mensen wel last ondervinden van een ingrijpende gebeurtenis. En dan kan Slachtofferhulp emotioneel, praktisch en eventueel juridisch ondersteunen.”

Als reden om niet te melden, noemen jongeren ‘dat het voorval al opgelost was (23%); maar ook omdat ze ‘niet denken dat het helpt’ (18%); dat ze er niet aan gedacht hebben of dat het niet zo belangrijk was (15%). Erg zorgwekkende redenen om niet te melden zijn; ‘uit angst voor een vervelende reactie of wraak’ (4%) en vanwege ‘schuld en schaamte’ (4%). Bovendien willen veel jongeren niet ‘als slachtoffer gezien worden’ (6%) en zoeken daarom niet naar hulp voor de gevolgen van het voorval.

Project Jongeren

Ook uit eerdere onderzoeken en de Veiligheidsmonitor komt naar voren dat er nog stappen gezet moeten worden om jongeren beter te ondersteunen. Slachtofferhulp Nederland doet het onderzoek ook om meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van jonge slachtoffers. Slachtofferhulp wil jongeren beter bedienen en bereiken. Jongeren zijn geen volwassenen en moeten dus ook anders benaderd worden.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):