zaterdag, 2. september 2023 - 12:13 Update: 03-09-2023 16:49

Lekkage Stuw Grave gerepareerd, waterpeil Maas weer op normaal niveau

uk-stuw-grave
Foto: Rijkswaterstaat
kraanschip-rws-grave
Foto: Rijkswaterstaat
Grave

Rijkswaterstaat is zaterdagochtend weer gestart met herstelwerkzaamheden aan de stuw bij Grave waar vrijdag een keerschot wegklapte en daardoor water door de stuw wegstroomd.

Keerschot nog vast aan kabels

Het keerschot is op dit moment door het gat in de stuw geduwd naar de achterkant van de stuw. Het keerschot zit met kabels nog vast en ligt nog steeds in de weg. Daardoor kunnen de jukken 7 en 8 nog niet worden teruggeplaatst.

Kabels doorbranden 

Het kraanschip wordt op dit moment gepositioneerd om de kabels waar het keerschot nog aan vast ligt, door te branden met een snijbrander. De voorbereidingen voor het branden lopen. Als de kabels zijn doorgesneden dan zal een kraanschip het keerschot wegtrekken. 

Onderwatercamera's

Rijkswaterstaat gaat tevens onderwaterinspecties doen waarbij onderwatercamera’s worden gebruikt doen om te controleren of er schade is aan de constructie van de stuw onder de waterlijn.

Update zaterdag 2 september 12.45 uur: Het keerschot is los

'Het keerschot is los. Het schot ligt nu op zo’n 100 meter van de stuw op de bodem van de Maas. Het kraanschip probeert het schot nu te bergen. Inmiddels is ook de onderwaterinspectie gestart. Op basis van de beelden die daaruit komen, kunnen we hopelijk snel starten met het terugplaatsen van de jukken', zo laat Rijkswaterstaat zojuist weten.

Update 15:50 uur: Drukverlaging jukken 7 en 8

Om de druk te verlagen in het gat bij de jukken 7 en 8, moeten tijdelijk andere schotten (schuiven) getrokken worden. Dit gaat ertoe leiden dat de waterstand iets sneller zal dalen dan de afgelopen uren. Hierna wordt geprobeerd de jukken 7 en 8 te plaatsen waarna ook de schotten op hun plekken kunnen.

Update 19.05 uur: Rijkswaterstaat moet waterpeil verder laten zakken

Tot nu toe is het niet gelukt de jukken 7 en 8 van stuw Grave op hun plek te krijgen, omdat de stroming van de Maas door de opening van de stuw nog te hoog is. Rijkswaterstaat laat daarom het waterpeil gecontroleerd verder zakken door het openen van extra schotten van de stuw. Dat betekent dat de waterstand tussen Sambeek en Grave de komende uren verder kan zakken tot ongeveer 6 meter boven NAP.

Gevolgen woonboten en jachthavens

De verdere daling van de waterstand kan gevolgen hebben voor de woonboten en jachthavens op de Maas tussen Sambeek en Grave. Woonbooteigenaren in dit deel van de Maas worden momenteel geïnformeerd. Hen wordt geadviseerd de actuele waterstand goed te blijven volgen, en waar nodig extra maatregelen te nemen. 'Zolang het veilig is blijven we tegelijkertijd proberen juk 7 en 8 van de stuw in de juiste positie te krijgen', aldus Rijkswaterstaat.

Update 20.50 uur: Jukken 7 en 8 zijn geplaatst

Goed nieuws: het is gelukt de jukken 7 en 8 op hun plaats te krijgen! We gaan nu aan de slag met het plaatsen van de schotten (schuiven) van de jukken, zodat de stuw haar werk weer optimaal kan doen.

Update 22:05 uur: Plaatsen van de schotten gelukt

Nog meer goed nieuws! Het plaatsen van de schotten is gelukt! Daarmee is het gat gedicht en stroomt er geen water meer uit het stuwpand. We zijn inmiddels begonnen met het vullen van het stuwpand, de waterstand op de Maas tussen Sambeek en Grave zal dus weer langzaam gaan stijgen.

Update 22:50 uur: Waterpeil stuwpand stijgt weer

Het is gelukt de schotten in de jukken te plaatsen. Hiermee is het gat gedicht en stopt het ongecontroleerde waterverlies vanuit het stuwpand. Sinds vrijdagochtend 1 september is het waterpeil in het stuwpand tussen Sambeek en Grave langzaam 1,55 meter gezakt naar een waterstand van 6,35 meter. Het normale waterpeil tussen Sambeek en Grave is 7,90 meter. Het waterpeil is ongeveer 8 tot 10 cm per uur aan het stijgen.

De minimale waterstand waarbij scheepvaart mag worden toegestaan op de Maas is 7,60 meter en dat zal naar verwachting ongeveer zondagmiddag 3 september bereikt worden. Vanaf dan wordt scheepvaart naar alle waarschijnlijkheid toegestaan op de Maas tussen Sambeek en Grave.

Ook het Maas-Waalkanaal kan vanuit het zuiden (locatie keersluis Heumen) weer open voor scheepvaart zodra op de Maas een waterpeil van 7,60 meter is bereikt.

Update 11:25 uur: Waterpeil Grave 7.60 meter: Maas wordt vrijgegeven

Zaterdagavond is het gelukt om de schotten in de jukken te plaatsen. Het pand tussen Sambeek en Grave kon daardoor weer vollopen. Zondagochtend 10.00 uur is bij Grave het waterpeil van 7.60 NAP bereikt. Dit betekent dat er weer scheepvaartverkeer wordt toegestaan op de Maas tussen Sambeek en Grave.

De verwachting is dat om 13.00 uur het Maas-Waalkanaal wordt vrijgegeven en sluis Heumen weer volledig operationeel is. We adviseren schippers de scheepvaartberichtgeving (www.vaarweginformatie.nl(externe link)(externe link) te volgen, de informatie hierop is leidend.

Update 13.10 uur: Ook Maas-Waalkanaal weer vrij, sluis Heumen operationeel

In de eerdere update lieten we weten dat de stremmingen op de Maas tussen Sambeek en Grave voorbij zijn. Het Maas-Waalkanaal is nu ook weer vrijgegeven. De sluis bij Heumen is tevens volledig operationeel. De berichtgeving rondom de situatie bij stuw Grave sluiten we nu af.

Categorie:
Provincie: