woensdag, 6. september 2023 - 9:37

OM vraagt om civielrechtelijk verbod motorclub Hardliners

Hamer rechtbank
Foto: PX
Haarlem

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank Noord-Holland gevraagd de motorclub ‘Hardliners’ te verbieden en de vereniging te ontbinden. Het verzoekschrift is donderdag 31 augustus 2023 ingediend bij de rechtbank Noord-Holland. Daar loopt ook een strafrechtelijk onderzoek naar de Hardliners Motorcycle Club (MC), een van de grootste motorclubs van Nederland.

Hardliners MC is een Nederlandse motorclub die in 2019 vanuit detentie in Haarlem is opgericht. Dit was kort voordat de rechter een civiel verbod van de Hells Angels zou uitspreken. De oprichter, een 41-jarige man, was eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar, onder meer vanwege het leidinggeven aan een ‘chapter’ van de motorclub Hells Angels. 

Landelijke aanpak Outlaw Motorcycle Gangs

Het verzoek om de Hardliners te verbieden is onderdeel van een landelijke en integrale aanpak van de overheid tegen zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s). Eerder zijn al met succes procedures gevoerd tegen de Hells Angels, Bandidos, Catervarius Brotherhood, No Surrender, Caloh Wagoh en Satudarah.

Sinds de oprichting van de Hardliners MC is de club razendsnel uitgegroeid tot een van de grootste OMG’s van Nederland. In 2021 telde de vereniging al 22 chapters. Veel leden van andere verboden OMG’s sloten zich aan bij de Hardliners.

Noodzaak civiel verbod

Hardliners MC is de afgelopen jaren onderwerp geworden van verschillende strafrechtelijke onderzoeken. De strafzaak die momenteel bij de rechtbank Noord-Holland loopt betreft een onderzoek naar meerdere leden van de vereniging, onder wie ook de oprichter. Zij worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie die gericht is op het plegen van geweldsmisdrijven.

Uit de onderzoeken komt naar voren dat de (bestuurs)leden van de Hardliners zich niet alleen schuldig maken aan ernstige strafbare feiten, maar dat binnen de club ook een cultuur wordt onderhouden die het plegen van geweld door de leden uitdrukkelijk stimuleert en faciliteert. Bovendien blijkt strafrechtelijke detentie van bestuursleden geen belemmering te vormen om door te gaan met het plegen van ernstige strafbare feiten. Daarom is een civiel verbod noodzakelijk, zo schrijft het Landelijk Parket, dat het verzoekschrift indiende:

“De intimiderende en vaak gewelddadige wijze waarop Hardliners MC zich in de samenleving manifesteert en de wijze waarop de club zich afsluit voor overheidscontrole – en deze zelfs actief tegen gaat - creëert een cultuur van wetteloosheid.”

Geweldscultuur

De structuur van de club is hiërarchisch en komt sterk overeen met die van andere motorclubs. Er zijn dwingende regels waar leden zich aan dienen te houden. Zo geldt er een strikte zwijgplicht naar buiten (omerta) en is er financiële ondersteuning van gedetineerde leden. Het bestuur geeft niet alleen leiding, maar schept ook doelbewust gelegenheid tot structureel geweld en structurele criminaliteit. Er is sprake van een cultuur waarin het plegen van geweld genormaliseerd, uitgevoerd en gestimuleerd wordt.

“Geweld zit als het ware in het DNA van de club. Er wordt van leden een continue geweldsbereidheid verwacht en er kan zelfs sprake zijn van gewelddadige represailles van de club op het moment dat iemand zich niet conformeert aan de regels.”, zo staat in het verzoekschrift.

Het OM heeft de rechtbank verzocht een voorlopige voorziening te treffen totdat over het verzoek onherroepelijk is beslist. Motorclub Hardliners MC zou voor de duur hiervan zijn activiteiten moeten staken.

Categorie:
Provincie: