donderdag, 14. september 2023 - 13:45

VEH stopt met spouwmuurisolatie door vleermuizenproblematiek

vleermuis
Foto: ​Unsplash/Todd Cravens
Amersfoort

Vereniging Eigen Huis stopt per direct met haar ledendienst voor spouwmuurisolatie vanwege de vleermuizenproblematiek. Ter bescherming van vleermuizen moeten huiseigenaren eerst een kostbaar ecologisch onderzoek laten verrichten als ze hun spouwmuur willen isoleren. Doen ze dat niet, overtreden ze de wet en riskeren ze een boete. 'Totdat het demissionair kabinet duidelijkheid geeft over hoe spouwmuren op korte termijn natuurvriendelijk te isoleren, vinden wij het niet verantwoord om huiseigenaren nog langer deze isolatiedienst aan te bieden,' aldus Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis.

Een ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen die in de gevel van een woning nestelen kost vijf- tot zesduizend euro. Spouwmuurisolatie wordt hierdoor vier keer zo duur en dat is voor de individuele huiseigenaar niet meer te betalen. Bovendien duurt zo’n onderzoek minimaal een jaar wat nog verder kan oplopen door het grote tekort aan ecologen. 'Dat betekent ook dat de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen flink zal vertragen en het energieverbruik – en dus de rekening - niet omlaag zal gaan. Met de naderende winter en het verdwijnen van het prijsplafond, maken wij ons daar zorgen over,' zegt Kremer. 

Onderzoekplicht voor gemeenten

Het demissionair kabinet wil gemeenten stimuleren ecologisch onderzoek te doen voor hun hele grondgebied en maatregelen te nemen ter bescherming van vleermuizen. Kremer: 'Maar dat geeft niet de garantie dat elke gemeente zo’n onderzoek uitvoert waardoor individuele huiseigenaren toch weer opdraaien voor de kosten. Daarom willen wij dat zo’n onderzoek verplicht wordt in alle gemeenten.' Bovendien wil de vereniging dat in korte tijd landelijke afspraken worden gemaakt over natuurvriendelijk isoleren. 'Het is belangrijk dat deze afspraken samen met ecologen en isolatiebedrijven worden gemaakt. Deze situatie heeft niet alleen grote gevolgen voor huiseigenaren, het is ook funest voor de isolatiebranche,' aldus Kremer.  

Subsidie voor extra kosten

De Raad van State oordeelde onlangs dat ecologisch onderzoek naar vleermuizen verplicht is voordat een spouwmuur wordt geïsoleerd. De grondslag voor deze uitspraak is de bestaande Wet natuurbescherming. Als wordt aangetoond dat er vleermuizen of andere beschermde diersoorten in de gevel van een woning nestelen, dan moet de huiseigenaar eerst maatregelen nemen voordat de isolatie van start kan gaan. Zo kunnen flappen (exclusion flaps) over openingen in de buitenmuur worden aangebracht, zodat vleermuizen wel naar buiten kunnen, maar niet meer naar binnen. En kunnen alternatieve verblijfplaatsen worden aangebracht. De kosten voor deze extra maatregelen - gemiddeld 750 euro - komen voor rekening van de huiseigenaar. Vereniging Eigen Huis vindt dat deze kosten volledig gesubsidieerd moeten worden zodat spouwmuurisolatie betaalbaar blijft.

Categorie:
Provincie: