maandag, 11. maart 2024 - 14:50 Update: 11-03-2024 15:45

TenneT investeert komend decennium 160 miljard euro

elektriciteitsmasten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Arnhem

Netbeheerder TenneT gaat in het komende decennium 160 miljard euro investeren in het elektriciteitsnet.

Tienjareninvesteringsplan

TenneT investeerde in het afgelopen jaar 7,7 miljard. Hier betrof het 2,9 miljard in Nederland en 4,8 miljard in Duitsland. 'De jaarlijkse investeringen zullen groeien tot ten minste EUR 10 miljard. De sterke toename van de investeringen in 2023 komt door hogere investeringen in netuitbreidingen op land en op zee, zoals het 2GW-programma', zo maakte Tennet maandag bekend. Het tienjareninvesteringsplan van TenneT voor de periode 2024-2033 omvat in totaal EUR 160 miljard.

Congestie blijft de komende jaren een te nemen hindernis

De snel toenemende elektrificatie van de samenleving is een positief teken van de energietransitie, maar leidt ook tot lange wachttijden voor een aansluiting of verhoging van de capaciteit van een aansluiting, vooral op TenneT’s 110-150 kV-netten in Nederland. Dit zal nog enige tijd een kritieke situatie blijven, ondanks dat  de netbeheerder zich volledig richt op netuitbreidingen om congestie te verlichten en uiteindelijk te elimineren. 

Landelijk Actieplan Netcongestie (LAN)

Via het Landelijk Actieplan Netcongestie (LAN) werken netbeheerders en overheid nauw samen om netcongestie op te lossen door een combinatie van snellere vergunningverlening en aanleg, betere benutting van bestaande infrastructuur en door een beroep te doen op partijen om gecontracteerde flexibiliteit beschikbaar te stellen aan anderen. Bovenop LAN werden eind 2023 meer onorthodoxe maatregelen aangekondigd om sneller elektriciteitsinfrastructuur aan te leggen, het elektriciteitsnet beter te benutten en flexibel gebruik van het net aan te moedigen.

Windparken Noordzee moeten noodgedwongen steeds vaker worden stilgelegd

De uitbreiding van het net op land boekt eindelijk vooruitgang in Duitsland dankzij talrijke versnellingsmaatregelen in de afgelopen twee jaar. Toch hebben de vele verloren jaren nu een steeds grotere impact op het 'oogsten' van windenergie in de Duitse Noordzee. Door de nog steeds talrijke knelpunten in het elektriciteitsnet op land moeten de grote windparken in de Noordzee steeds vaker worden stilgelegd, omdat er in het noorden nauwelijks grote conventionele elektriciteitscentrales zijn die in plaats daarvan kunnen worden afgeregeld. Als gevolg hiervan beperkt de corresponderende en noodzakelijke redispatch de opwekking van windenergie op zee. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de hoeveelheid elektriciteit van zee die op het net kan worden ingevoed, maar ook voor de prijsontwikkeling.

Aanleg elektriciteitssnelwegen

In lijn met de herziene wetgeving van de EU en Duitsland streeft TenneT naar een snellere uitbreiding van het elektriciteitsnet en een hogere transmissiecapaciteit om grotere volumes offshore windenergie uit de Noordzee naar de industriële centra in Zuid-Duitsland te brengen. Dit doet TenneT door de aanleg van elektriciteitssnelwegen en de ontwikkeling van een vermaasd net op basis van gelijkstroomtechnologie (DC).

Beschikbaarheid net op 99,99993%

Tegen de achtergrond van geopolitieke spanningen en ontwrichte toeleveringsketens, heeft TenneT ook in 2023 solide resultaten geboekt, mede dankzij het aangaan van langjarige samenwerkingsverbanden. De beschikbaarheid van het net bleef met 99,99993% van wereldniveau. Dit terwijl de hoogspanningsnetten onshore en offshore in Nederland en Duitsland grootschalig werden uitgebreid. 

Succesvolle uitvoering investeringsagenda nodig

Kijkend naar 2024 en verder, blijft het bereiken van een betrouwbaar, klimaatneutraal en betaalbaar energiesysteem in 2045 de belangrijkste leidraad bij alles wat TenneT doet. Een succesvolle uitvoering van de investeringsagenda, die nodig is voor dit hoogspanningsnet van de toekomst, is gebaat bij een stabiel en consistent energiebeleid. Dit maakt lange termijnplanning mogelijk en zorgt voor stabiliteit in de toeleveringsketen.

Manon van Beek, CEO TenneT:

'De toenemende elektrificatie zorgt voor een sterk groeiende vraag naar transport- en aansluitcapaciteit op het net. TenneT doet er alles aan om de capaciteit van het net te vergroten, waarbij we grote nadruk leggen op een zo snel mogelijke uitvoering van onze groeiende investeringsportefeuille van honderden projecten. Onze focus ligt primair op bouwen, bouwen, bouwen. Daarbij moeten we zorgen voor realisme en transparantie over haalbaarheid, oplevering en betaalbaarheid. Dit heeft invloed op de timing en uitvoering. TenneT's investeringen in het hoogspanningsnet gaan niet alleen over betaalbaarheid van het elektriciteitssysteem van vandaag; ze gaan over betaalbaarheid en energiezekerheid op de lange termijn voor huishoudens en een concurrerende industrie.' 

Categorie:
Provincie: