maandag, 4. juli 2016 - 12:24

'Grondtransactie PSV is marktconform'

Foto van PSV voetbal | Archief FBF
Foto: Archief FBF
Eindhoven

Op 4 juli 2016 heeft de Europese Commissie (EC) een definitieve uitspraak gedaan over de grondverkoop van PSV aan de gemeente Eindhoven. De commissie geeft aan dat de prijs voor de grond geheel marktconform is. De EC onderschrijft daarmee de lijn die de gemeente destijds gekozen heeft. Daarmee is de formele onderzoeksprocedure afgerond en achter de discussie over wel of geen staatssteun voorgoed een punt gezet.

Wethouder Staf Depla: "Voor mij was vanaf het allereerste moment heel duidelijk dat we een eerlijke prijs voor de grond hebben betaald. Dat was voor de gemeente namelijk een keiharde voorwaarde. We hebben dat zelfs in 2011 door een onafhankelijk bureau extra laten toetsen. De uitspraak van de Europese Commissie bevestigt dit nu. Ik had niet anders verwacht, want ik weet precies onder welke condities we de transactie hebben gedaan. Het is jammer dat bij de start van het EC-onderzoek een verkeerde indruk is ontstaan en dit drie jaar in de lucht is blijven hangen. Er is drie jaar lang diep gegraven en veel informatie uitgewisseld. Het is goed dat alle twijfel over de correctheid van de grondaankoop nu is weggenomen."

PSV-directeur Toon Gerbrands: "PSV is blij dat er duidelijkheid is gekomen in deze langlopende kwestie. Vanaf het begin is voor alle betrokken partijen duidelijk geweest dat er een rechtmatige deal lag. De bevestiging door de Europese Commissie zorgt ervoor dat dit hoofdstuk gesloten kan worden. Mijn voorganger Tiny Sanders verdient in deze de credits. Hij heeft in dit lastige dossier de juiste strategie gevoerd. Voor PSV betekent dit ook dat het nog gereserveerde bedrag van 5 miljoen euro de komende jaren vrijkomt."

EC neemt conclusie van gemeente over

De EC is in 2013 een formeel onderzoek gestart naar deze grondtransactie. De EC concludeerde al bij het opstarten van dat onderzoek dat er sprake zou zijn van staatssteun in de zin van artikel 107 lid 1 VWEU (Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie). De gemeente Eindhoven heeft in 2013 direct beroep aangetekend tegen het besluit van de EC, omdat het onzorgvuldig tot stand was gekomen en de EC een onjuist standpunt innam. En de gemeente heeft het initiatief genomen om de EC uit te leggen dat de grondaankoop onder eerlijke en marktconforme voorwaarden tot stand is gekomen. De EC heeft nu de conclusie van de gemeente overgenomen. Daarmee is het formele onderzoek geeindigd.

Voorwaarden gronddeal

De gemeente Eindhoven heeft de grond waarop het stadion staat, evenals trainingscomplex De Herdgang, in 2011 gekocht van PSV voor een bedrag van 48,3 miljoen euro. De gemeente Eindhoven heeft destijds als uitdrukkelijke voorwaarde gesteld dat het geen staatssteun mocht zijn en alles volgens de regels van de BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) moest gaan. De andere voorwaarden waren onder meer dat het de stad geen extra geld mocht kosten, PSV zich vastlegt om financieel duurzaam gezond te blijven en de sociaal maatschappelijke inzet van PSV in de stad geborgd is.

Categorie:
Provincie: