dinsdag, 27. september 2016 - 19:53 Update: 28-09-2016 8:34

Baby geboren met DNA van drie ouders

Eerste baby ter wereld met DNA van drie personen via nieuwe methode
Foto: SXC

In april van dit jaar is er voor de eerste keer een baby geboren die het DNA van drie mensen heeft.

Het inmiddels vijf maanden oude jongetje heeft DNA van zijn vader en zijn moeder maar ook een heel stukje genetische code van een donor. Hierover schrijft het wetenschappelijke tijdschrift New Scientists dinsdag. Het gat om een controversiële techniek die het ouders met een zeldzame genetische afwijking mogelijk maakt om toch een gezond kind te krijgen. De techniek is alleen nog toegestaan in het Verenigd Koninkrijk, maar het jongetje werd op 6 april geboren nadat zijn Jordanese ouders in Mexico door Amerikaanse vruchtbaarheidsexperts werden behandeld. De moeder van de baby draagt de genen voor het Leigh Syndrome., een fatale aandoening die de ontwikkeling van het zenuwstelsel aantast.

Het lukt wetenschappers al eerde rom een baby te creëren met het DNA an drie mensen, maar nu werd een nieuwe en belangrijke methode toegepast. De wetenschappers gebruikten een methode waarbij al het vitale DNA van het eitje van de moeder werd gebruikt in combinatie met gezonde mitochondriën van een donorei, om zo een gezond nieuw eitje te creëren dat dan weer bevrucht kan worden met het sperma van de vader. Mitochondireën zijn kleine compartimentjes in bijna elke levende cel. Zij zetten voedsel om in bruikbare energie. Er zijn vrouwen die een gendefect hebben in hun mitochondrieën en die kunnen ze doorgeven aan hun kinderen.

De pasgeboren baby heeft nu 0,1 procent DNA van de donor (het mitochondriaal DNA) en alle andere genetische code (haarkleur, kleur van de ogen enz. ) zijn van de moeder en de vader.

Het Jordnese paar probeerde al 20 jaar om kinderen krijgen. tien jaar na hun trouwen raakte zij zwanger, maar dat eindigde in een miskraam. Er zouden nog drie miskramen volgen. In 2005 kregen zijn dan een dochtertje, maar dat werd helaas geboren met het Leigh Syndrome. Deze aandoening tast de hersenen , de spieren en het zenuwgestel van opgroeiende kinderen aan. Het meisje overleed met  6 jaar. Hun tweede kindje had dezelfde aandoening en overleed met 8 maanden.