zondag, 4. juni 2017 - 21:28 Update: 06-06-2017 10:25

'Terugdringen CO2-uitstoot juist slecht voor alle planten, bossen en leven op aarde'

'Klimaatakkoord is juist slecht voor alle planten, bossen en leven op aarde'
Foto: Archief EHF
Washington

Het wordt breed uitgemeten in de media dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten uit het klimaatakkoord van Parijs te stapen. Volgens velen zou het besluit van Trump heel slecht zijn voor het milieu en de uitstoot van CO2 zou drastisch moeten worden teruggedrongen.

Dat niet iedereen het hiermee eens is, blijkt uit een artikel op naturalnews.com. Daar stelt 'Health Ranger' Mike Adams dat 'het terugdringen van de uitstoot van CO2 pure genocide is tegen alle planten op aarde'. Om te overleven hebben alle planten CO2 nodig. Het is zuurstof voor bomen, grassen en gewassen en op dit moment hebben zij het zwaar omdat de CO2-concentratie nu bijna lager is dan ooit. Er zit 400 ppm koolstofdioxide in de lucht, terwijl dat heel vroeger meer dan 7000 ppm was, zo stelt Adams.

Klimaatagenda

Adams stelt  dat de klimaatagenda van de globalisten gericht is op de vernietiging van leven. Adams: 'Ontvolking is het doel'. In zijn wetenschapsvideo verklaart Adams dat je de planeet niet kan redden door het vernietigen van de flora. De aarde heeft volgens hem meer CO2 nodig en meer regen om de herbebossing te ondersteunen. Verder legt hij uit: 'een nattere en groenere planeet met meer planten ondersteunt meer biodiversiteit, diersoorten en voedselproductie in ontwikkelingslanden. Zo'n planeet lost juist de problemen, waarmee de mensheid geconfronteerd wordt, op. Problemen als als voedselschaarste, land dat verandert in een woestijn en een tekort aan drinkwater.

Adams verwijt de globalisten dat zij juist een kwaadaardige vernietigende agenda hebben, als zij de opwarming van de aarde en een hoger CO2 niveau willen tegengaan.

Bron en video

Bron: http://naturalnews.com/2017-06-01-the-paris-climate-accord-is-genocide-a...