dinsdag, 20. september 2005 - 9:36

Rijksoverheid en provincie Utrecht lanceren crisis.nl

Utrecht

Crisis.nl, één van de krachtigste websites in Nederland, is op maandag 19 september in gebruik genomen. De site, bedoeld voor het geven van publieksinformatie tijdens crisissituaties, kan zowel door de Rijksoverheid als door gemeenten en provincies worden ingezet. Een pool van twaalf webredacteuren uit de provincie Utrecht heeft een eerste training gekregen in het gebruik van de website.

Burgemeester Marianne Burgman van de gemeente De Ronde Venen is enthousiast over de site:�Het is een prachtig aanvullend middel om informatie te verstrekken aan de bevolking ten tijde van crises�. Om er voor te zorgen dat alle Nederlandse overheden helemaal zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid gebruik kunnen maken van dezelfde faciliteiten, heeft het ERC, het Expertisecentrum voor Risico- en Crisiscommunicatie, de site crisis.nl ontwikkeld. Het hoofd van het ERC Peter van Dolen:�Ik ben blij dat de site voldoet aan een behoefte. Niet alleen op Rijksniveau maar ook lokaal�. Tijdens crisissituaties is de coördinatie tussen verschillende overheden (gemeenten en rijk, of tussen Haagse departementen onderling) een grote en moeilijke opgave

Alle Nederlandse gemeenten, alle provincies en waterschappen en alle ministeries kunnen bij een crisissituatie crisis.nl als hun eigen crisiswebsite inzetten. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld burgemeesters onmiddellijk hun inwoners informeren over wat er is gebeurd, wat mensen wel kunnen doen en wat ze niet moeten doen. Voor het dagelijks gebruik is crisis.nl een site van het ERC, waarop actuele informatie is te krijgen over mogelijke risico’s en crisissituaties.

Omdat de site tegen extreem grote druk bestand moet zijn, is gekozen voor een systeem dat meer dan tien miljoen hits per vijf minuten aankan. Het ERC is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ondersteunt en adviseert overheden, maar ook het bedrijfsleven op het gebied van risico- en crisiscommunicatie.
Provincie:
Tag(s):