maandag, 6. november 2006 - 13:42

‘Luchtpost Lelystad’

Lelystad

De gemeente Lelystad introduceert een digitale nieuwsbrief over luchthavenontwikkeling. De eerste uitgave van de digitale nieuwsbrief ‘Luchtpost Lelystad’ heeft inmiddels het licht gezien. Met ‘Luchtpost Lelystad’ wil de gemeente haar inwoners en andere bij de stad en bij de luchthaven betrokken betrokkenen actief op de hoogte houden van ontwikkelingen die te maken hebben met de plannen voor Lelystad Airport.

De eerste nieuwsbrief is vooral een overzicht van de stand van zaken. De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met een plan van aanpak om te komen tot een integrale gemeentelijke visie voor Lelystad Airport en omgeving.

In het voorwoord van de digitale nieuwsbrief geven de bij de luchthavenontwikkeling betrokken bestuurders, de wethouders Jan de Vries en Tjeerd van der Zwan, aan dat zij bij de plannenmakerij graag een woordje meespreken en daarin de mening van Lelystadse inwoners, bedrijven en organisaties mee laten tellen. ‘Wij houden de communicatielijnen graag open,’ zo zeggen de wethouders.’Eén van de instrumenten daarbij is ‘Luchtpost Lelystad’.

Onderwerpen die aan de orde komen in het eerste nummer van deze digitale nieuwsbrief zijn de voorwaarden die de gemeente stelt aan de groei van de luchthaven. De stand van zaken rondom milieurapportages, het overleg van de gemeente met verontruste inwoners van Flevoland (VIVF) en platform Nederlandse Luchtvaart (PNL). Ook staat er in de nieuwsbrief een onderzoek naar en overleg over alternatieve vliegroutes.

Geïnteresseerden in een (gratis) abonnement op de nieuwsbrief ‘Luchtpost Lelystad’ kunnen zich daarvoor aanmelden op de site van de gemeente Lelystad. Onder de button ‘Actueel’ staat een verwijzing naar ‘digitale nieuwsbrieven’. Via een invulformulier kunt u zich hier op ‘Luchtpost Lelystad’, maar ook op de andere digitale nieuwsbrieven van de gemeente Lelystad abonneren. Naast ‘Luchtpost Lelystad’ brengt de gemeente ook nieuwsbrieven uit over: Wijkplan Noordwest, Wijkplan Noordoost, De Landerijen, Infocentrum Lelystad en Lelystadshart.
Provincie:
Tag(s):