donderdag, 16. februari 2006 - 20:38

Alcoholgebruik onder jongeren moet omlaag

Zwolle

Het alcoholgebruik onder jongeren in de politieregio IJsselland moet omlaag. De gemeente Zwolle (wethouder Zorg Jaap Hagedoorn), de korpschef politie IJsselland en de directeuren van de GGD Regio IJssel-Vecht en de Stichting Cad hebben daarom samen met andere gemeenten uit de regio IJssel-Vecht een intentieverklaring ondertekend. De komende periode zullen de ondertekenaars de verklaring gaan uitwerken.

Volgens de ondertekenaars wordt ook in de regio IJssel-Vecht steeds vaker op jongere leeftijd voor het eerst alcohol gedronken. Daarnaast tolereren ouders meer van hun kinderen en drinken jongeren steeds meer. Bovendien is alcoholgebruik steeds vaker reden van overlast en criminaliteit. Tenslotte zal overdadig alcoholgebruik op de langere termijn schade toebrengen aan de gezondheid.
Bij de aanpak van dit probleem moeten ook het onderwijs en de ouders betrokken worden.

Met de ondertekening van de intentieverklaring verplichten de partijen elkaar om samen het probleem van alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken.
Provincie:
Tag(s):