dinsdag, 28. november 2006 - 16:43

Alkmaar beveelt unaniem Bruinooge als burgemeester aan

Alkmaar

De gemeenteraad van Alkmaar heeft maandagavond
27 november 2006 unaniem besloten om de heer Pieter Marinus Bruinooge (Piet) aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De heer Bruinooge wordt aanbevolen als eerste kandidaat voor de vervulling van het ambt van burgemeester van Alkmaar. Dit in verband met het vertrek van de huidige burgemeester, mevrouw. drs. M. van Rossen. Mevrouw van Rossen gaat per 1 januari 2007 genieten van haar pre-pensioen.

De heer Bruinooge(CDA) is gehuwd, heeft 4 kinderen en is 51 jaar en is sinds 2003 Burgemeester in Renkum. Daarvoor was de heer Bruinooge 6 jaar wethouder en loco-burgemeester in Middelburg en 16 jaar raadslid in Middelburg, waarvan 6 jaar fractievoorzitter.
Provincie:
Tag(s):