donderdag, 17. augustus 2006 - 19:18

Britse staatssecretaris snuffelt tussen afval

Maastricht

De Britse staatssecretaris Ben Bradshaw bezocht op 17 augustus wethouder Wim Hazeu van Maastricht om zich te laten informeren over het Maastrichtse afvalinzamelingsysteem. De 45-jarige Bradshaw is in het Britse parlement verantwoordelijk voor onder meer het afvalinzamelingbeleid.

De Britse staatssecretaris was op 16 en 17 augustus in Nederland.Tijdens zijn tweedaags verblijf bezocht hij Maastricht, Haarlemmermeer en Sittard. Hij liet zich in deze steden informeren over huishoudelijk afvalbeleid en recycling.

Nederland heeft hoge recycling cijfers en de staatssecretaris wil graag weten hoe deze cijfers behaald zijn. De drie gemeenten die hij bezoekt hebben allen verschillende succesvolle systemen van afvalinzameling ingevoerd, gebaseerd op het zogenaamde Diftar-principe (differentiatie afval tarieven). Het doel van Diftar is de burger bewust te maken van de kosten van afvalinzameling en om afvalpreventie te stimuleren.

De gemeente Maastricht heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van afvalinzameling in Nederland.

Maastricht scoort zeer positief op het gebied van afvalinzameling en verwerking van afval in vergelijking met andere steden in Nederland. Maastricht hanteert een systeem waarbij de burgers afvalzakken voor huishoudelijk restafval moeten kopen (de zogenaamde rode zak). Daarnaast wordt scheiden van afval zoveel mogelijk gestimuleerd. Het Maastrichtse systeem wordt als zeer kosteneffectief bestempeld, zowel voor burger als voor overheid. Ook het milieurendement is groot. 65% van het huishoudelijk afval wordt aan de bron, dat wil zeggen vóór de inzameling door de burgers zelf, gescheiden.
Provincie:
Tag(s):