dinsdag, 16. mei 2006 - 9:48

Droogte-index op internet te zien

Utrecht

Vanaf heden is er op de sites van de BRUL (www.brul.nl) en de Veiligheidsregio Utrecht (www.veiligheidsregio-utrecht.nl) de droogte-index te vinden. Deze geeft informatie over de actuele stand van zaken met betrekking tot de droogtegraad van natuurgebieden in de Utrechtse Heuvelrug.

De droogte-index wordt automatisch gegenereerd op basis van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, neerslag, windsnelheid en windrichting. De Brandweer Regio Utrechts Land heeft hiervoor in de Utrechtse natuurgebieden twee meetstations geplaatst.

Uit de droogte-index kunnen geen directe conclusies worden getrokken met betrekking tot het advies voor een rookverbod. De Commandant van Dienst van de BRUL neemt, naast de genoemde factoren, nog andere factoren (zoals bijvoorbeeld de weersverwachting) mee in zijn overweging. Een besluit tot een eventueel in te stellen rookverbod neemt hij pas, na overleg met natuurorganisaties en politie. Het handhaven van het rookverbod en de regels rond het stoken blijft een lokale verantwoordelijkheid van de gemeente.
Provincie:
Tag(s):