donderdag, 21. december 2006 - 8:57

Huis van de Topsport liefst bij Goffertstadion

Nijmegen

Burgemeester en wethouders hebben een voorkeur uitgesproken voor realisatie van het nieuwe ‘Huis van de Topsport’ in de directe omgeving van het Goffertstadion. Met de topsportaccommodatie wil B&W een impuls geven aan de sportinfrastructuur en de uitstraling van Nijmegen als sportstad.

Een combinatie met de eventuele uitbreiding van het NEC-stadion vergroot de haalbaarheid van beide initiatieven. Belangrijke voorwaarde is wel een goede inpassing in het groene Goffertpark en een goede oplossing van de parkeerdruk.

De komst van het Huis van de Topsport moet een kwaliteitsimpuls geven aan de bestaande sportinfrastructuur. Het samenbrengen van topsportorganisaties, paramedische organisaties en onderwijsinstellingen versterkt het sportklimaat in Nijmegen. Bovendien levert het bijeenbrengen van de verschillende functies voordelen op voor het beheer en de exploitatie van de hal. Ook de breedtesport kan in de nieuwe sporthal terecht.

De voorkeur voor de locatie bij het Goffertstadion komt voort uit een haalbaarheidsonderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. Voor het haalbaarheidsonderzoek is een klankbordgroep van potentiële gebruikers ingesteld. Hierin zitten vertegenwoordigers van Nijmeegse topsportverenigingen en -organisaties (Matrixx Magixx, topturnvereniging De Hazenkamp, Stichting Topjudo Nijmegen, Nijmegen Atletiek, NEC/EDG), onderwijs­instellingen (HAN, ROC, Gymnasion) en (para)medische instellingen (Sanasport, St. Maartenskliniek, CWZ).

Aan de klankbordgroep zijn drie uitgewerkte scenario’s voorgelegd, die inzicht geven in de benodigde vierkante meters en bouwkosten. Het zogeheten ‘clustermodel’ blijkt op het meeste draagvlak te kunnen rekenen. Dit model gaat uit van een centrale multifunctionele sporthal die voldoet aan internationale wedstrijdeisen en van twee trainings-accommodaties voor turnen en judo. Ook is er ruimte voor paramedische voorzieningen en onderwijs. Het programma van eisen van dit clustermodel werkt de gemeente de komende maanden verder uit.

B&W stelt wel voorwaarden aan de realisatie van de topsporthal bij het Goffertstadion: het geheel moet een goede inpassing in het groen van het Goffertpark krijgen en er moet voor het dagelijkse gebruik van de hal, het stadion en de andere voorzieningen voldoende parkeergelegenheid zijn. Ook moet er een parkeerplan komen voor het parkeren tijdens wedstrijden en evenementen in het Huis van de Topsport, zodat er geen overlast ontstaat in de omgeving.

De bouwkosten van een topsporthal worden op basis van het haalbaarheidsonderzoek geraamd op 9 à 10 miljoen euro. In het coalitieakkoord is 3 miljoen euro opgenomen. Daarnaast wordt gedacht aan de verkoop van sporthal de Horstacker en de Jan Massinkhal, zodat er geld vrijkomt voor de realisatie van de topsporthal.

De functies in deze hallen zijn grotendeels onder te brengen in het Huis van de Topsport. De functies die geen onderdak kunnen vinden in de nieuwe hal zullen ergens anders worden ondergebracht.
Provincie:
Tag(s):