woensdag, 8. februari 2006 - 19:52

Informatieavond over schildklieraandoeningen

Apeldoorn

Op dinsdag 21 februari wordt op de locatie Juliana van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn opnieuw een informatieavond gehouden over schildklieraandoeningen. Voor een soortgelijke avond die in december 2005 werd gehouden bleek veel belangstelling te bestaan, zodat besloten is een tweede avond te organiseren. De avond wordt georganiseerd door Gelre ziekenhuizen en de Schildklierstichting Nederland.

Internist/endocrinoloog dr. R.P. Verhoeven houdt een lezing en beantwoordt vragen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn schildklierfunctie, schildklieraandoeningen en de mogelijke behandelingen.

De avond is bedoeld voor patiënten, partners en andere belangstellenden. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De toegang is gratis.
Belangstellenden die deze avond willen bijwonen kunnen zich tot maandag 20 februari aanmelden bij de stafdienst Kwaliteit, Product- en Marktontwikkeling van Gelre ziekenhuizen, telefoon (055) 581 16 12 of e-mail: d.alewijnse@gelre.nl, onder vermelding van ‘informatieavond’.

De bijeenkomst vindt plaats op de locatie Juliana, Sprengenweg 70 te Apeldoorn op dinsdag 21 februari van 19.30 - 22.00 uur (zaal open om 19.00).
Provincie:
Tag(s):