dinsdag, 5. december 2006 - 14:43

KNV: Bevries brandstof-accijnzen

Amsterdam

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) pleit in een brief aan minister Zalm van Financiën om ook dit jaar af te zien van indexering van de brandstofaccijns. In december 2005 besloot het kabinet om de indexering van de accijns per 1 januari 2006 achterwege te laten in verband met de hoge brandstofprijzen. Hiermee kwam het kabinet het bedrijfsleven tegemoet.

In 2006 is de gemiddelde prijs van dieselolie verder gestegen. Indexering - en dus verhoging - van dieselaccijns versterkt de negatieve effecten voor bedrijven. Het achterwege laten van prijsindexatie kan deze pijn enigszins verzachten, aldus KNV in de brief.

De hoge brandstofprijzen komen juist bij de beroepsvervoerders hard aan, omdat het aandeel van de brandstofkosten in de totale kosten aanzienlijk hoger ligt dan bij het overige bedrijfsleven. Daarbij komt dat de ondernemers de kostenstijging slechts zeer vertraagd kunnen doorrekenen in hun kostprijs. Bij het taxicontractvervoer en het openbaar vervoer kunnen deze extra kosten in het geheel niet worden doorgerekend aan de opdrachtgever, omdat dit vervoer werkt met vaste, langlopende contracten.

In het jaar 2005 bedroeg de prijsstijging van dieselbrandstof ruim 11 procent, in 2006 is de prijs met nog eens 5 procent gestegen. De brandstofaccijns in Nederland is relatief hoog. Het Europese minimum ligt ruim 6 cent per liter lager.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en voor het beroepspersonenvervoer: openbaar vervoer, taxi en touringcarvervoer.
Categorie:
Tag(s):