dinsdag, 26. september 2006 - 9:39

Kwaliteit Openbare werken krijgt erkenning

Noord-Beveland

Donderdag 28 september 2006 ontvangt de gemeente Noord-Beveland het officiële certificaat, dat zegt dat haar cluster Openbare werken voldoet aan alle kwaliteitsnormen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De feitelijke certificering was al rond sinds 15 juni 2006, maar nu krijgen we ‘het bewijs’ – het VCA**certificaat- dan ook echt uitgereikt door de heer V.d. Vlies van KIWA.

De KIWA is een onafhankelijke certificeringinstantie. Die heeft, middels een intensieve audit afgelopen voorjaar, vastgesteld dat het beheerssysteem en de wijze van werken van Openbare werken van Noord-Beveland voldoen aan de VGM Checklist Aannemers voor het toepassingsgebied ‘het onderhoud en beheer van de openbare ruimte waaronder Groenvoorziening, Bestrating, Riolering, Onderhoud (klein), Begraafplaats beheer, Wegmeubilair en Gladheidbestrijding’.

Kort gezegd: Noord-Beveland krijgt het VCA**certificaat. VCA staat voor VGM Checklist Aannemers, waarbij VGM staat voor Veiligheid Gezondheid en Milieu.

Eigenlijk is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma van eisen waarmee instanties objectief en structureel (jaarlijks) worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM beheersysteem. Het VCA** Certificaat is dus een nuttig middel om aan te tonen dat het cluster Openbare werken voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

De jaarlijkse herhaling van de toetsing zal er bovendien voor zorgen dat we ook in de toekomst veiligheid, gezondheid en milieu bijzondere aandacht blijven geven. Zo dragen we bij aan een betere leefomgeving.
Provincie:
Tag(s):