dinsdag, 8. augustus 2006 - 12:55

Milieuhandhavingsestafette opnieuw succesvol

Geldermalsen

De milieuhandhavingsestafette is inmiddels een jaarlijks terugkerend landelijk gebeuren. Enkele provincies zijn hier enige jaren geleden mee begonnen en toen de provincie Gelderland zich aansloot, werd daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen die binnen het district ‘De Waarden’ binnen de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen op dit terrein al waren opgedaan.

In eerste instantie bleef het in deze regio bij deze drie gemeenten maar dit jaar (1 juni, 12.00 uur tot 2 juni 12.00 uur) waren alle negen Rivierenlandse gemeenten actief vertegenwoordigd. Andere deelnemers waren o.a. de brandweer, het Waterschap Rivierenland, Algemene Inspectiedienst, KLPD, Openbaar Ministerie, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Heerlijkheid Mariënwaerdt, ministerie van VROM, Politie, AVRI, het Gelders Landschap en Staatsbosbeheer.

Gelet op de voortrekkersrol van deze gemeente op dit terrein in de afgelopen jaren, fungeerde ook dit keer het gemeentehuis Geldermalsen als uitvalsbasis voor een centraal gecoördineerde gezamenlijke actie: op zoek naar milieuovertredingen.

Bij zo’n opsporingsactie wordt gesproken over een viertal kleursporen:

• Grijze wetgeving: afval en industrie
• Rode wetgeving: ruimtelijke ordening
• Blauwe wetgeving: water
• Groene wetgeving: vissen en jagen.

Afzonderlijk werd gelet op het aspect asbest.

Het is mogelijk dat per constatering van een strafbaar feit, meerdere kleursporen/wetten worden overtreden.

In totaal werden in het Rivierenland 111 milieuovertredingen geconstateerd (Geldermalsen 23):

• Grijze wetgeving: 64 (Geldermalsen 9)
• Rode wetgeving: 24 (Geldermalsen 11)
• Blauwe wetgeving: 10 (Geldermalsen 1)
• Groene wetgeving: 9 (Geldermalsen 2)
• Asbest: 4 (Geldermalsen 0)

Deze zaken worden bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk opgepakt. In 13 gevallen werd direct proces-verbaal opgemaakt (Geldermalsen 5).

Gesproken mag worden van een ‘succesvolle’ actie. Bewust tussen aanhalingstekens. De inzet bleek niet voor niets gelet op het aantal constateringen. Aan de andere kant zou het beter zijn wanneer iedereen zich gewoon aan de regels zou houden.

Bijkomend voordeel van deze gezamenlijke actie is, dat de medewerkers van de verschillende organisaties elkaar nog beter leren kennen en zo een werkrelatie opbouwen waarvan ze in hun dagelijkse eigen praktijk met regelmaat profijt hebben. Het is zeker niet zo, dat na zo’n handhavingsestafette het toezicht verslapt, integendeel het toezicht blijft onverminderd scherp.

Hoewel deze tendens al bekend was heeft de handhavingsestafette voor wat betreft de gemeente Geldermalsen helaas opnieuw bevestigd, dat het illegaal storten van afval een steeds zorgwekkender probleem begint te worden. Halverwege 2006 is er door de gemeente al meer illegaal afval afgevoerd dan in heel 2005.
Provincie:
Tag(s):