vrijdag, 17. november 2006 - 21:33

Onderzoek seksueel misbruik kinderen Sint Marie

Eindhoven

De directie van Sint Marie ontving deze week signalen over mogelijk seksueel misbruik tussen kinderen op de intramurale zorg. Mogelijk gaat het om incidenten waarbij een aantal kinderen en jongeren met een communicatieve beperking of autisme zijn betrokken. De zedenpolitie stelt een onderzoek in.

De directie van Sint Marie is ernstig bezorgd over de signalen en vindt het politieonderzoek van groot belang. Per onmiddellijke ingang is verscherpt toezicht op het
terrein ingesteld, dag en nacht, zowel in de leefgroepen als daarbuiten, met inachtneming van de privacy van cliënten. Alle ouders van de cliënten van Sint Marie zijn per brief geïnformeerd over het vermeende seksueel misbruik en de maatregelen die zijn genomen om kinderen extra te beschermen. De ouders van mogelijk betrokken kinderen
zijn persoonlijk op de hoogte gesteld.

Sint Marie is een orthopedagogisch expertisecentrum voor onderzoek en behandeling van kinderen vanaf twee jaar die problemen hebben met communicatie. Oorzaken van deze
problemen kunnen zijn een spraaktaalstoornis, een vorm van autisme of een sterk verminderd gehoor. Sint Marie biedt hulp- en behandelvormen in de regio Eindhoven en op diverse andere locaties in zuid- en midden-Nederland.
Provincie:
Tag(s):