maandag, 19. juni 2006 - 16:56

Oplossing blauwalgenprobleem zwemplas De Kuil

Breda

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Breda gaan onderzoeken welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om het probleem met de blauwalgen in zwemplas De Kuil bij Prinsenbeek (Breda) tegen te gaan.
Tegelijkertijd bekijkt het waterschap welke vissen in de Kuil aanwezig zijn. Het onderzoek loopt van half juni tot begin oktober. Het is een vervolg op een onderzoek naar blauwalgen dat in 2005 in opdracht van het waterschap is uitgevoerd.

Onder invloed van warm weer, weinig zuurstof in het water en voldoende voedingsstoffen komen blauwalgen tot bloei. Het natuurbad is de afgelopen jaren steeds variërend van enkele dagen tot enkele weken gesloten geweest door overlast van blauwalgen. Dit vanwege het risico op huiduitslag en en maag-/darmproblemen als gevolg van de irriterende stoffen die de algen uitscheiden. Als de blauwalgen in lage hoeveelheden voorkomen zijn ze ongevaarlijk.

Blauwalgen komen vooral voor in stilstaande plassen met veel voedingsstoffen. In het eerste onderzoek is het sterke vermoeden ontstaan dat de problematiek in De Kuil veroorzaakt wordt door een sliblaag op de waterbodem. Het baggeren van de waterbodem zou dan een oplossing kunnen zijn. Dit is een kostbare aangelegenheid. Het Waterschap en de gemeente willen daarom meer zekerheid over de oorza(a)k(en) van de blauwalgenproblematiek. Tijdens het vervolgonderzoek worden periodiek monsters genomen van zowel de bodem als van het water.

Bodemwoelende vissen, zoals brasem en voorn kunnen blauwalgengroei bevorderen. Door hun gewoel komen voedingstoffen vrij uit de bodem, waar de algen weer van profiteren. Mocht blijken dat er veel van deze soorten aanwezig zijn, dan wordt bekeken of het haalbaar is een deel van deze vissoorten te verwijderen.
Bezoekers ondervinden geen hinder van het onderzoek. Evenals in voorgaande jaren wordt de kwaliteit van het zwemwater met regelmaat gecontroleerd. Alleen als er een blauwalgenbloei optreedt die overlast kan veroorzaken, kan het zwembad tijdelijk worden gesloten.

Na afronding van het onderzoek bespreken de gemeente Breda, waterschap Brabantse Delta en de provincie de uitkomsten.
Provincie:
Tag(s):