vrijdag, 14. juli 2006 - 6:30

Project Hebbes krijgt €25.000 subsidie

Coevorden

De gemeente Coevorden heeft een stimuleringspremie van €25.000 ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het digitale archief. De bijdrage wordt toegekend voor het via internet toegankelijk maken van zo’n 45.000 documenten behorend bij alle verleende bouw- en milieuvergunningen sinds 1900. Na de gemeente Nijmegen is Coevorden de tweede Nederlandse gemeente die een digitaal archief van bouw- en milieuvergunningen heeft opgezet.

Gemeente Coevorden investeerde € 272.000 in het digitaliseren van ruim 40.000 verleende bouwvergunningen en 5.000 milieuvergunningen. Met deze investering behaalt de gemeente een grote efficiëntiewinst.

Gegevens van de bouw- en milieuvergunningen zijn sneller en beter met elkaar gekoppeld, waardoor ook de ambtenaren zelf tijdwinst boeken bij de handhaving van de verleende vergunningen.

Het project heeft de naam ‘Hebbes!’ gekregen, omdat de nadruk ligt op het makkelijk kunnen vinden en toegankelijk maken van de vergunningeninformatie voor iedereen.

Hoewel vandaag nog niet alle documenten beschikbaar zijn, heeft de gemeente Coevorden voldaan aan de voorwaarden die het programmabureau Advies Overheid.nl in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gesteld.

Het maximale bedrag van € 25.000 wordt uitgekeerd voor de vernieuwende manier van ontsluiten van het archief. Advies Overheid roemt de manier waarop de gebruiker in eenvoudige stappen de gezochte informatie kan vinden. “Gemeente Coevorden behoort hiermee tot de koplopers op het gebied van elektronische dienstverlening�, aldus programmamanager Erik Hup van Advies Overheid.nl .
Provincie:
Tag(s):