maandag, 13. maart 2006 - 14:12

Staatsbosbeheer hoeft grazers niet bij te voeren

Almere

In een rechtzaak die de Dierenbescherming tegen Staatsbosbeheer had aangespannen over het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaarders-plassen, heeft de rechter Staatsbosbeheer maandag in het gelijk gesteld. De Dierenbescherming wilde dat Staatbosbeheer de dieren in de Oostvaardersplassen zou bijvoeren omdat een groot deel van de kudde de winter niet zou overleven door een tekort aan voedsel.

De rechter deelde de mening van de Dierenbescherming niet en vond dat Staatsbosbeheer een goede invulling geeft aan de wettelijke zorgplicht. Staatsbosbeheer laat de grote grazers niet aan hun lot over. Medewerkers van Staatsbosbeheer beëindigen het leven van een grote grazer als het dier zich verzwakt afzondert van de kudde, een voorteken dat het einde van dat dier in zicht is. Verder gaf de rechter aan dat een sterfte van 60% van de dieren een normaal verschijnsel is, ook in vergelijking met beheerde gebieden als de Veluwe aldus de rechtbank.

Uit cijfers van Staatsbosbeheer blijkt dat het sterfte cijfer in de Oostvaarderplassen op 22 % ligt en in beheerde gebieden op 60 %. Volgens Staatsbosbeheer is hier dus geen sprake van een massale sterfte.
Provincie:
Tag(s):