woensdag, 3. mei 2006 - 11:03

Start onderzoek getijdenenergie

Borssele

Borssele gaat onderzoeken welke mogelijkheden er in de gemeente zijn voor energieopwekking door eb en vloed. Dit innovatieve onderzoek doet de gemeente in samenwerking met Total Raffinaderij en Altran Technologies. Een aanlegsteiger in de Westerschelde, nabij de raffinaderij van Total, staat bovenaan het lijstje om ingezet te worden bij de nieuwe energiewinning. Het doel is om daadwerkelijk een soort ‘onderwaterwindmolens’ te plaatsen.

Het onderzoek voor de gemeente, uitgevoerd door Altran Technologies, gaat binnenkort van start en richt zich onder meer op de diepte, stroming, constructie van de steiger en op mogelijke gevolgen van het plaatsen van een ‘getijden-installatie’. Deze installatie bestaat uit een soort kleine ‘onderwaterwindmolens’ die mogelijk aan of bij de steiger worden bevestigd.

Het onderzoek dat de gemeente uitzet, borduurt voort op een eerdere, meer globale Zeeuwse studie uit 2004, uitgevoerd door Delta en de provincie Zeeland. Daaruit rolden vier geschikte locaties voor een proef met getijdenenergie. Een daarvan is de zogenaamde ‘Geul van Baarland’ nabij een aanlegsteiger van Total. Aangezien deze plek in Borsele ligt, kiest de gemeente voor deze onderzoekslocatie.

Borssele investeert in de proef met als doel de drempel te verlagen van een nieuwe soort energieopwekking. De gemeente doet dit werk in eerste instantie voor Borsselse bedrijven. Het initiatief past perfect in het Borsselse beleid om duurzame energie te stimuleren. Zo verleende de gemeente eerder subsidies voor gebruik van zonne-energie bij nieuwbouwwoningen.

Uiteraard zijn de kosten voor eventuele aanleg en mogelijk verder onderzoek niet voor rekening van de gemeente maar voor de deelnemende bedrijven en/of instanties. Volgens planning rapporteert het onderzoeksbureau dit najaar de eerste resultaten van het haalbaarheidsonderzoek aan de gemeente en Total.
Provincie:
Tag(s):