zondag, 2. april 2006 - 10:24

Vrijwillige politie ingezet bij grote verkeerscontrole

Nieuwendijk

De politie van de regio’s Midden en West Brabant en Zuid-Holland-Zuid hebben op zaterdagavond een grootscheepse verkeerscontrole gehouden op twee parkeerplaatsen aan de A-27 ter hoogte van Nieuwendijk. Bij deze controle werden ruim 1700 bestuurders gecontroleerd en tevens een blaastest afgenomen.

In totaal werden 9 personen aangehouden voor uiteenlopende feiten en 88 bestuurders kregen een bekeuring voor overtredingen. Verder trof de politie een auto aan die waarschijnlijk in Spanje is gestolen. Twee mannen uit Amsterdam zijn hiervoor aangehouden. Tijdens de alcoholcontrole bleken 8 personen onder invloed van alcohol te verkeren.

Aan de controle namen 160 politiemensen deel, waaronder ongeveer 70 vrijwilligers van de politie, Joint Hit Team, Verkeershandhavingsteam, Koninklijke Marechaussee, Korps Landelijke Politie Diensten, Rijkswaterstaat, ANWB, Belastingdienst en 3VO. Het was voor het eerst dat de controle zo grootschalig werd georganiseerd door de vrijwillige politie.

Automobilisten konden bij medewerkers van de ANWB tegen kostprijs kleine reparaties laten verrichten aan hun voertuig. Ter plaatste defecte verlichting laten repareren leverde geen bekeuring op. Hiervan hebben tientallen automobilisten gebruik gemaakt, zo meldt de politie. Verder waren vrijwilligers van 3VO ter plaatse om de Bobcampagne onder de aandacht te brengen.

Het initiatief voor deze controle lag bij de vrijwillige politie uit de regio’s Midden en West Brabant en Zuid-Holland-Zuid. Beide regio’s beschikken samen over ruim 100 vrijwilligers. Dit zijn mensen die naast hun reguliere baan een aantal uren in een vaste periode bij de politie werken.
Provincie:
Tag(s):