vrijdag, 2. juni 2006 - 17:04

Waterwoningen in het Wolderwijd winnen

Arnhem

Een rij woningen half ín het Wolderwijdse water die als een dijk het achterland beschermen. Golfjes klotsen tegen het huiskamerraam en over het dak razen auto’s. Winkel- en recreatievoorzieningen liggen op een bastion in het water voor de huizen.

Dat is het winnende ontwerp van de Gelderse prijsvraag voor Meervoudig Ruimtegebruik. “De ontwerpers hebben de waterkant optimaal gebruikt voor wonen, winkelen, recreatie en parkeren�, aldus juryvoorzitter en Gelders gedeputeerde Theo Peters. Hij overhandigde de bedenkers van het project, Teake van der Laan en Folkert Bijlsma, vanmiddag de hoofd-prijs van 2.000 euro.

De tweedejaars studenten Bouwkunde aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden werden geïnspireerd door de verdedigingswerken van Harderwijk en bedachten Stadswalwoningen aan het Wolderwijd.

‘Het ontwerp koloniseert op een bijzondere manier het water, het bor-duurt verder op historisch Harderwijk. De bastionvorm versus de rechte lijn van woningbouw op de kustlijn versterkt het ontwerp’, schrijft de jury. Daarin zaten - naast gedeputeerde Peters - ook oud-burgemeester Lichtenberg van Duiven, oud-stedenbouwkundige van Nijmegen de heer Keijzer en architect Kok Mulleners van bureau Mulleners en Mulleners. De jury beoordeelde achttien inzendingen waarvan er veel betrekking hadden op water.

De prijsvraag is de vierde en laatste editie van een wedstrijd voor studenten aan het hoger beroeps- en het weten-chappelijk onderwijs. Met de prijsvraag wil de provincie Gelderland het onderwerp meervoudig ruimtegebruik onder de aandacht brengen. Meervoudig ruimtegebruik is het meerdere malen benutten van de ruimte door middel van ondergronds bouwen, hoger bouwen en het multifunctioneel gebruik van dezelfde ruimte.

De prijs werd uitgereikt in het Provinciehuis, aan het eind van de manifestatie Gelderland Gelaagd waarbij Gelderse wethouders en Staten-leden een aantal voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik in Arnhem hebben bekeken en hebben gediscussieerd over nut en noodzaak van hoog-bouw en ondergronds wonen.
Provincie:
Tag(s):